Dražba movitých věcí (soubor hmotného majetku

Odročená na neurčito
Odročená na neurčito

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 147 EXD 17/20 -1
Nejnižší podání 11.539.528 Kč
Minimální příhoz 100.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
cf9b7a1b 11.739.528 Kč 3.7.2020 12:51:34.639450
20b91b86 11.639.528 Kč 3.7.2020 12:48:18.065238
cf9b7a1b 11.539.528 Kč 3.7.2020 12:30:12.296931

KrajStředočeský kraj
OkresNymburk
Stav dražbyOdročená na neurčito
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby147 EXD 17/20 -1
Začátek dražbynení určen
Konec dražbynení určen

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 5, JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D.
Malátova 645/18, 150 00 Praha 5, Smíchov

Kontaktní osoba

JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D.
telefon: 251551860,
ondrej.hanak@eupraha5.cz


Nejnižší podání11.539.528 Kč
Výsledná cena (odhadní)13.624.000 Kč
Minimální výše příhozu100.000 Kč
Dražební jistota2.000.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2108394653/2700
Variabilní symbol1720
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu souboru hmotného majetku. Soubor hmotného majetku je popsán v čl. A 3.2 a v čl. B 2.1 znaleckého posudku č. A 131/2020


Termín prohlídky

Prohlídka předmětu dražby je možná pouze po předchozí domluvě. Prohlídku je třeba předem sjednat s pracovníkem exekutorského úřadu e-mailem na adrese podatelna@eupraha5.cz.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Nymburk, okres Nymburk, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.