1/9 rodinného domu s pozemky v obci Horní Jelení, okres Pardubice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 26032/15-143
Nejnižší podání 202.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 6
Počet podání 17

Nejvyšší podání

432c315d
356.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
432c315d 356.000 Kč 6.8.2020 13:32:18.246776
d46174f9 [priorita 1] 326.000 Kč 6.8.2020 13:31:57.530445
432c315d 326.000 Kč 6.8.2020 13:27:23.555956
ee1c4e3b 296.000 Kč 6.8.2020 13:21:25.647592
d46174f9 [priorita 1] 295.000 Kč 6.8.2020 13:21:21.040413
ee1c4e3b 295.000 Kč 6.8.2020 13:21:12.418137
d46174f9 [priorita 1] 294.000 Kč 6.8.2020 13:21:07.376358
ee1c4e3b 294.000 Kč 6.8.2020 13:20:54.841328
d46174f9 [priorita 1] 293.000 Kč 6.8.2020 13:19:12.460261
ee1c4e3b 293.000 Kč 6.8.2020 13:19:01.261337
d46174f9 [priorita 1] 292.000 Kč 6.8.2020 13:15:55.817400
432c315d 292.000 Kč 6.8.2020 13:15:42.837898
d46174f9 [priorita 1] 262.000 Kč 6.8.2020 13:14:14.372343
432c315d 262.000 Kč 6.8.2020 13:14:02.224218
d46174f9 [priorita 1] 232.000 Kč 6.8.2020 13:02:47.399001
432c315d 232.000 Kč 6.8.2020 13:02:33.687014
d46174f9 [priorita 1] 202.000 Kč 6.8.2020 13:00:07.313392

KrajPardubický kraj
OkresPardubice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 26032/15-143
Začátek dražby06.08.2020 13:00
Konec dražby06.08.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání202.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)303.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1526032143
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

A) Rodinný dům č.p. 435 Horní Jelení

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Objekt je vhodný ke kompletní modernizaci. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Součástí střechy je komín. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná dvojitá, opatřena parapety. Vchodové dveře do domu jsou pravděpodobně dřevěné. Fasáda domu není zateplená. V 1. NP domu se nachází vestavěná garáž s plechovými dvojitými vjezdovými vraty. K domu patří zahrada, na které se nachází zděná kolna. Přístup k nemovité věci je po nezpevněné komunikaci ve vlastnictví obce.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Odpady jsou svedeny do jímky. Informace o přípojkách byly převzaté z databáze RÚIAN. V dosahu je kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 468, který je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 439 m2, je zčásti zastavěn plochou pod rodinným domem č.p. 435 Horní Jelení a zděnou kolnou. Zbylou část tvoří zahrada. Pozemek je rovinatý, travnatý, udržovaný a oplocený dřevěným nebo drátěným oplocením. Přístup k nemovité věci je po komunikaci ve vlastnictví obce.

Součástí nemovité věci jsou IS, jímka, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a zděná kolna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

B) Pozemky Horní Jelení

Jedná se o pozemky parc. č. 858/10, který je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada a je o velikosti 757 m2 a parc. č. 858/59, který je v Katastru nemovitostí veden jako orná půda a je o velikosti 2.196 m2. Pozemky spolu tvoří jeden celek a navazují na výše uvedený stavební pozemek parc. č. St. 468. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako zastavitelné plochy - bydlení v rodinných domech - příměstské. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Na pozemcích se nachází zděná hospodářská budova navazující na rodinný dům č.p. 435 a fóliovník. Přístup na pozemky je po nezpevněné komunikaci ve vlastnictví obce.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Přípojky elektřiny, vodovodu a kanalizace jsou u pozemku. Přípojky nebylo možné ověřit. Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je hospodářská budova a fóliovník. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Zemědělské pozemky Horní Jelení

Jedná se o pozemky parc. č. 391/1, který je v Katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost a je o velikosti 1.719 m2, parc. č. 392/1, který je v Katastru nemovitostí veden jako vodní plocha a je o velikosti 162 m2, parc. č. 460/53, který je v Katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost a je o velikosti 895 m2, parc. č. 460/86, který je v Katastru nemovitostí veden jako vodní plocha a je o velikosti 274 m2, parc. č. 460/100, který je v Katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost a je o velikosti 2.133 m2. Pozemky spolu tvoří jeden celek. Pozemky jsou v územním plánu obce vedeny jako plochy smíšené krajinné nebo vodní plochy. Pozemky jsou zemědělsky udržované a nacházejí se cca 700 m jihovýchodně od zastavěné části obce. Na části pozemků se nacházejí porosty. Přístup k pozemkům je přes ostatní zemědělsky obhospodařované pozemky ve vlastnickém právu cizích osob.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny nebo předloženy. Věcná břemena nebyla zjištěna. Přípojky IS nebyly zjištěny. Přípojky nebylo možné ověřit. Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní a předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou: nebyla zjištěna.


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Tato osoba prokázala, že jí svědčí spolvlastnické právo: Lenghartová Miloslava nar. 7.8.1952, Lesní 435, Horní Jelení


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Horní Jelení, okres Pardubice, Pardubický kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace