id. 1/2 RD v Dyjákovicích, okr. Znojmo

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 13233/16/MB
Nejnižší podání 300.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

39c06d8f
310.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
39c06d8f 310.000 Kč 17.9.2020 9:59:03.356614
2446b571 300.000 Kč 17.9.2020 9:31:26.852611

KrajJihomoravský kraj
OkresZnojmo
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 13233/16/MB
Začátek dražby17.09.2020 09:30
Konec dražby17.09.2020 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání300.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)450.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota75.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211183714/6800
Variabilní symbol1323316
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

id. 1/2 RD v Dyjákovicích, okr. Znojmo


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1/ Soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 3, 130 00 Praha 3, sp. zn. 132 EX 33300/09, oprávněný České dráhy, a.s., ve výši 7.865,- Kč, rozhodné datum doručení přihlášky – dne 02.07.2020, 7. skupina

 

Přihláška č.l. 55 doručena dne 02.07.2020.

 

2/ Okresní soud ve Znojmě, se sídlem nám. Republiky 1, 670 08 Znojmo, IČ 00025178,

-          ve výši 6.000,- Kč, rozhodné datum doručení exekučního návrhu – dne 10.01.2014, 4. skupina

-          ve výši 4.000,- Kč, rozhodné datum doručení přihlášky – dne 02.07.2020, 6. skupina

 

Přihláška č.l. 63 doručena dne 02.07.2020.

 

3/ Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště ve Znojmě, nám. Svobody 8, 669 01 ZNOJMO, ve výši 21.824,89 Kč, rozhodné datum doručení přihlášky – dne 03.07.2020, 6. skupina

 

Přihláška č.l. 61 doručena dne 03.07.2020.

 

4/ Soudní exekutor JUDr. Ivana Kozáková, Exekutorský úřad Třebíč, se sídlem Bráfova ul. 53, 674 01

Třebíč, sp. zn. 042 EX 4352/13, oprávněný VZP ČR, ve výši 7.865,- Kč

 

-          v případě, že z rozdělované podstaty bude v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen „zákon č. 119/2001 Sb.“) v plné výši uspokojena i pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, soudní exekutor žádá, aby pohledávka představující náhradu hotových výdajů ve výši 4.235,- Kč (vč. DPH) byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. do čtvrté skupiny s tím, že rozhodující den je den, kdy byl soudu doručen exekuční návrh oprávněného z přerušené exekuce, tedy den 14.11.2013 a pohledávka představující odměnu soudního exekutora ve výši 3.630,- Kč (vč. DPH) byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm.h) o.s.ř. do osmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška.

-          v případě, že z rozdělované podstaty nebude plně uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, soudní exekutor žádá, aby celá přihlášená pohledávka byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř. do osmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla přihláška doručena soudnímu exekutorovi.

 

Přihláška č.l. 73 doručena dne 07.09.2020.

 

5/ Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina

 

-          ve výši 38.792,-Kč, rozhodné datum doručení exekučního příkazu zřízením exekutorského zástavního práva příslušnému katastrálnímu úřadu, tj. 16.01.2014, exekuční příkaz ke zřízení exekutorského zástavního práva č.j. 042 EX 4352/13 ze dne 14.01.2014, 4. skupina

-          ve výši 42.279,-Kč, rozhodným datem je datum doručení exekučního návrhu (042 Ex 4352/13), tj. 25.11.2014, 4. skupina

-          ve výši 56.251,-Kč, rozhodným datem je datum doručení exekučního návrhu (042 Ex 993/15), tj. 22.05.2015, 4. skupina

-          ve výši 124.779,-Kč, rozhodným datem je datum doručení exekučního návrhu (042 Ex 993/15), tj. 22.05.2015, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 77 doručena dne 10.09.2020.

 

6/ České dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, PSČ: 110 00 Praha, IČ: 70994226, práv. zast. advokátem JUDr. Pavel Novák, ve výši 836,- Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu – dne 13.08.2007, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 88 doručena dne 14.09.2020.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Dyjákovice, okres Znojmo, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace