Automobil BMW M3 - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 1763/20-26
Nejnižší podání 544.500 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 14

Nejvyšší podání

f771d3b5
1.115.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f771d3b5 1.115.000 Kč 18.8.2020 11:18:46.830793
dd59f8b0 1.111.000 Kč 18.8.2020 11:14:00.348393
f771d3b5 1.110.000 Kč 18.8.2020 11:09:14.185534
dd59f8b0 1.106.000 Kč 18.8.2020 11:08:57.968928
15e10336 1.105.500 Kč 18.8.2020 11:04:35.167480
f771d3b5 1.105.000 Kč 18.8.2020 11:03:04.950803
15e10336 1.101.000 Kč 18.8.2020 11:02:18.947167
dd59f8b0 1.100.500 Kč 18.8.2020 11:00:49.176671
15e10336 1.097.500 Kč 18.8.2020 11:00:27.647201
f771d3b5 1.097.000 Kč 18.8.2020 10:59:58.469671
dd59f8b0 1.092.000 Kč 18.8.2020 10:59:22.900426
f771d3b5 1.091.000 Kč 18.8.2020 10:59:02.276977
dd59f8b0 1.086.000 Kč 18.8.2020 10:58:39.323564
f771d3b5 1.085.000 Kč 18.8.2020 10:57:53.883706
c2ed7fc7 1.071.000 Kč 18.8.2020 10:52:33.504932
dd59f8b0 1.070.500 Kč 18.8.2020 10:44:26.652287
f771d3b5 1.070.000 Kč 18.8.2020 10:44:20.825430
dd59f8b0 1.056.000 Kč 18.8.2020 10:44:07.132969
c2ed7fc7 1.055.500 Kč 18.8.2020 10:43:44.937725
dd59f8b0 1.055.000 Kč 18.8.2020 10:43:08.358560
64f71822 1.053.500 Kč 18.8.2020 10:42:54.334575
dd59f8b0 1.053.000 Kč 18.8.2020 10:42:38.445529
c2ed7fc7 1.051.500 Kč 18.8.2020 10:42:27.703588
dd59f8b0 1.051.000 Kč 18.8.2020 10:41:26.246793
f771d3b5 1.040.000 Kč 18.8.2020 10:41:08.124440
15e10336 1.020.000 Kč 18.8.2020 10:40:57.467552
dd59f8b0 1.019.500 Kč 18.8.2020 10:40:45.119418
c2ed7fc7 1.014.500 Kč 18.8.2020 10:40:36.009575
dd59f8b0 1.014.000 Kč 18.8.2020 10:40:25.944927
15e10336 1.009.000 Kč 18.8.2020 10:40:14.494745
dd59f8b0 1.008.500 Kč 18.8.2020 10:40:01.163632
c2ed7fc7 1.003.500 Kč 18.8.2020 10:39:34.200394
dd59f8b0 1.003.000 Kč 18.8.2020 10:38:34.008129
c2ed7fc7 1.002.000 Kč 18.8.2020 10:38:06.475521
dd59f8b0 1.001.500 Kč 18.8.2020 10:36:02.544211
15e10336 948.500 Kč 18.8.2020 10:35:48.697134
c2ed7fc7 948.000 Kč 18.8.2020 10:35:21.662001
15e10336 947.500 Kč 18.8.2020 10:35:12.810143
dd59f8b0 947.000 Kč 18.8.2020 10:33:59.657861
f771d3b5 897.000 Kč 18.8.2020 10:33:37.389763
dd59f8b0 797.000 Kč 18.8.2020 10:33:22.354753
9398c69e 747.000 Kč 18.8.2020 10:33:05.972000
dd59f8b0 746.500 Kč 18.8.2020 10:32:20.715899
9398c69e 696.500 Kč 18.8.2020 10:32:10.136819
dd59f8b0 696.000 Kč 18.8.2020 10:31:45.243527
9398c69e 646.000 Kč 18.8.2020 10:31:34.504004
dd59f8b0 645.500 Kč 18.8.2020 10:31:23.825137
9398c69e 595.500 Kč 18.8.2020 10:31:09.540498
dd59f8b0 595.000 Kč 18.8.2020 10:30:55.087123
9398c69e 545.000 Kč 18.8.2020 10:30:27.500194
dd59f8b0 544.500 Kč 18.8.2020 10:30:04.190532

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 1763/20-26
Začátek dražby18.08.2020 10:30
Konec dražby18.08.2020 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání544.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.350.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol2001763026
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Nejnižší podání je včetně 21 % DPH.

Výši jistoty soudní exekutor stanovil částkou 300.000,- Kč.
Zájemci o koupi dražených věcí jsou povinni zaplatit jistotu buď po předchozí dohodě v hotovosti v
pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nepřesahuje-li částku
stanovenou jako nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu, nejpozději před
zahájením dražebního jednání nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České
spořitelny, a.s. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením
dražebního jednání zjištěno, že na tento účet také došla. Platba musí být provedena pod variabilním
symbolem V. S. 2001763026, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ dražitele.

Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota. Vydražitel je povinen doplatit nejvyšší
podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po
předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu,
nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být
provedena pod variabilním symbolem V. S. 2001763026, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného
čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet
soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel
nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru
vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele
zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele,
vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené
věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v
externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází
mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 27.8.2020
od 9:00 hod do 11:00 hod.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 13.8.2020 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel UniCredit Leasing CZ, a.s., Želetavská 1525/1, Praha, zast. Mgr. Petrem Šabatkou, advokátem, Panská 854/2, Praha, přihlásil dne 13.5.2020 pohledávku zajištěnou zajišťovacím převodem vlastnického práva ve výši 1.139.538,61 Kč.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce.Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Měnín, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace