1/2 rekreační chaty v obci Brno, k.ú. Kníničky, okres Brno-město

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 4182/12-80
Nejnižší podání 130.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 6
Počet podání 18

Nejvyšší podání

e3c2536d
161.000 Kč

Podání námitek

Každý z účastníků dražby a povinný má právo ve stanoveném čase podat k dražbě námitky proti udělení příklepu.

Uživatel Námitka / Reakce dražebníka
52ac4af9

13.8.2020 14:01:35: zasekl se mi server

13.8.2020 14:17:41: námitky proti udělení příklepu a rozhodnutí o námitkách Dražitel č. 52ac4af9 podal námitky následujícího znění: "zasekl se mi server" Námitky neshledávám důvodnými. V průběhu dražby nenastaly ve fungování portálu žádné technické obtíže. V daném případě je zřejmé, že uvedený dražitel činil v průběhu dražby příhozy několikrát až na poslední chvíli (v posledních sekundách před uplynutí doby dražby) a musel si být vědom rizika, že přenos příhozu pravděpodobně díky pomalejšímu přenosu dat bude proveden pozdě a dražba již bude ukončena. Odůvodnění proč byly námitky shledány nedůvodnými bude uvedeno v usnesení o příklepu, které bude dražiteli, jenž námitky podal rovněž doručeno. Dražitel, který námitky podal, má právo na odvolání do usnesení o příklepu. Dražební jistota se dražiteli, jenž vznesl námitky proti příklepu vrací až po právní moci usnesení o příklepu. Mgr. Jan Zdražílek exekutorský kandidát Mgr. Jaroslava Homoly soudního exekutora


Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
e3c2536d [priorita 1] 161.000 Kč 13.8.2020 13:55:26.092339
8d1539c4 161.000 Kč 13.8.2020 13:55:20.391701
e3c2536d [priorita 1] 160.000 Kč 13.8.2020 13:52:49.922269
52ac4af9 160.000 Kč 13.8.2020 13:52:42.366650
e3c2536d [priorita 1] 159.000 Kč 13.8.2020 13:47:52.970953
8d1539c4 159.000 Kč 13.8.2020 13:47:45.813221
e3c2536d [priorita 1] 154.000 Kč 13.8.2020 13:43:04.983104
8d1539c4 154.000 Kč 13.8.2020 13:42:58.611477
e3c2536d [priorita 1] 153.000 Kč 13.8.2020 13:40:20.673378
52ac4af9 153.000 Kč 13.8.2020 13:40:13.055354
e3c2536d [priorita 1] 152.000 Kč 13.8.2020 13:35:27.182863
af6fedb5 152.000 Kč 13.8.2020 13:35:16.625048
e3c2536d [priorita 1] 132.000 Kč 13.8.2020 13:32:17.446303
8d1539c4 132.000 Kč 13.8.2020 13:32:09.255574
e3c2536d [priorita 1] 131.000 Kč 13.8.2020 13:29:16.112056
52ac4af9 131.000 Kč 13.8.2020 13:29:07.222125
e3c2536d [priorita 1] 130.000 Kč 13.8.2020 13:24:35.577844
8d1539c4 130.000 Kč 13.8.2020 13:17:26.018728

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 4182/12-80
Začátek dražby13.08.2020 13:00
Konec dražby13.08.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání130.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)195.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota15.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1204182080
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná chata je situována v jihovýchodní části Kníniček, v chatové oblasti, v blízkosti Brněnské přehrady. Chata stojí na pozemku jiného vlastníka (parcelní č. 1008), který je vlastnictví Statutárního města Brna a není předmětem ocenění. Přístup k nemovitosti je z lesního pozemku parcelní č. 985, který je rovněž ve vlastnictví Statutárního města Brna a navazuje na nezpevněnou komunikaci na pozemku parcelní č. 841. Nemovitost je dle povodňových map ČAP situována v záplavové zóně č. 1, tedy v zóně s nízkým nebezpečím výskytu povodně nebo záplavy.

Předmětem ocenění je montovaná chata s číslem evidenčním 804, která je na pozemku jiného vlastníka. Chata se skládá ze dvou podlaží. Horní část (2.NP) je dřevěná montovaná na pilířích, ukotvených do betonových patek, střecha je plochá (s mírným sklonem). Do 2. NP vede dřevěné venkovní schodiště, které je v havarijním stavu. Střecha je dřevěná, střešní krytina plechová. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná zdvojená s dřevěnými okenicemi, dveře dřevěné plné a prosklené. Spodní část chaty (1.NP) je zděná, vznikla dodatečným vyzděním původního volného prostoru pod 2.NP. Dle sdělení spoluvlastnice proběhla výstavba horní části stavby mezi lety 1985 a 1987, jedná se o prefabrikovanou dřevo-stavbu „Yveta“, vyráběnou Severočeskými dřevařskými závody Česká Lípa. Spodní, zděná část stavby, má tři pokoje, koupelnu a WC, byla vybudována v roce 1996.

Stavba vykazuje značné známky opotřebení, údržba je zanedbaná. Objekt není napojen na veřejnou kanalizaci, odpad je sveden do jímky, voda byla napojena na „letní“ zahradní rozvod vody, který je nefunkční a je odpojený. Elektřina do objektu je provedena zemním kabelem, ke dni ocenění je však rovněž odpojena.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Tato osoba prokázala, že jí svědčí spoluvlastnické právo: Jarmila Málková, nar. 29.7.1956, Šmejkalova 1481/96, Brno


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kníničky, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace