Dražba podílu id. 17/168 na RD s pozemky v obci Dubí, okr. Teplice

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 139EX 21420/18-051
Nejnižší podání 46.670 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajÚstecký kraj
OkresTeplice
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby139EX 21420/18-051
Začátek dražby20.08.2020 10:30
Konec dražby20.08.2020 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Marcel Kubis, Mgr.
Masarykovo náměstí 4/44, 789 01 Zábřeh

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Zajíčková
mobil: 725927656
drazby@exekucesumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání46.670 Kč
Výsledná cena (odhadní)70.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota4.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-5540710217/0100
Variabilní symbol112142018
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 17/168 na nepodsklepeném rodinném domě ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími pod plochou střechou krytou vlnitým eternitem a z části krytinou Onduline. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Dubí, v místní části Mstišov, v řadové zástavbě jako samostatně stojící, na adrese náměstí Svobody 147, 417 03 Dubí. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle sdělení povinného a informací ČSÚ ve městě Dubí je dále možné napojení na plynové vedení. Objekt sestává ze čtyř bytových jednotek o velikosti 2x 1+1 a 2x 3+1. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

 

Před oceňovaným rodinným domem vlevo se nachází přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou polykarbonátem, za kterou je situován dřevěný přístřešek s plochou střechou krytou vlnitým eternitem.

 

Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že objekt č.p. 221 na pozemku p.č. 74 již neexistuje. Z původního objektu je patrné pouze torzo a rozvaliny. Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření.

 

Pozemky p.č. 76/1 a p.č. 78 tvoří funkční celek, jsou situovány v okrajové, zastavěné části města Dubí, v místní části Mstišov a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci a po nezpevněné komunikaci. Dle sdělení povinného a informací ČSÚ ve městě Dubí je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Dubí (zveřejněného na aktuálních www stránkách města) jsou pozemky zahrnuty v plochách návrhových: „B - plochy bydlení.“ Dle sdělení pracovnice Městského úřadu Dubí, odbor Stavení úřad, nebylo v posledních 5-ti letech vydáno žádné rozhodnutí ani jiné opatření stavebního úřadu. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

náměstí Svobody 147, Dubí, okres Teplice, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace