Dražba pozemků, k.ú. Královice, celková výměra 63912 m²

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00107/20-210
Nejnižší podání 5.539.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 55

Nejvyšší podání

2d76a9ac
17.500.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
2d76a9ac 17.500.000 Kč 14.8.2020 11:25:14.340018
63044652 17.000.000 Kč 14.8.2020 11:24:52.500529
2d76a9ac 16.503.000 Kč 14.8.2020 11:21:58.477216
63044652 16.003.000 Kč 14.8.2020 11:21:28.055215
2d76a9ac 15.003.000 Kč 14.8.2020 11:20:08.832414
63044652 14.503.000 Kč 14.8.2020 11:19:42.671895
2d76a9ac 14.502.000 Kč 14.8.2020 11:15:06.548053
63044652 14.002.000 Kč 14.8.2020 11:14:43.207430
2d76a9ac 14.001.000 Kč 14.8.2020 11:13:05.311948
63044652 13.501.000 Kč 14.8.2020 11:12:32.414648
2d76a9ac 13.500.000 Kč 14.8.2020 11:07:37.032473
63044652 13.000.000 Kč 14.8.2020 11:07:11.794938
2d76a9ac 12.968.000 Kč 14.8.2020 11:06:45.051238
63044652 12.468.000 Kč 14.8.2020 11:06:18.648944
2d76a9ac 11.468.000 Kč 14.8.2020 11:02:36.645833
63044652 10.968.000 Kč 14.8.2020 11:02:08.025609
2d76a9ac 10.967.000 Kč 14.8.2020 10:58:39.215309
63044652 10.467.000 Kč 14.8.2020 10:58:11.652437
2d76a9ac 10.466.000 Kč 14.8.2020 10:54:16.556074
63044652 9.966.000 Kč 14.8.2020 10:53:36.383609
2d76a9ac 9.965.000 Kč 14.8.2020 10:53:08.830627
63044652 9.465.000 Kč 14.8.2020 10:52:44.354886
2d76a9ac 9.464.000 Kč 14.8.2020 10:52:19.252387
63044652 8.964.000 Kč 14.8.2020 10:51:24.207086
2d76a9ac 8.963.000 Kč 14.8.2020 10:49:29.430274
63044652 8.463.000 Kč 14.8.2020 10:49:10.912032
2d76a9ac 8.462.000 Kč 14.8.2020 10:48:59.392838
63044652 7.962.000 Kč 14.8.2020 10:48:11.883243
2d76a9ac 7.961.000 Kč 14.8.2020 10:47:49.446620
63044652 7.461.000 Kč 14.8.2020 10:47:12.320637
2d76a9ac 7.460.000 Kč 14.8.2020 10:46:36.563757
63044652 6.960.000 Kč 14.8.2020 10:45:58.173970
2d76a9ac 6.959.000 Kč 14.8.2020 10:44:54.254378
0dc3f7c6 6.459.000 Kč 14.8.2020 10:43:42.682298
2d76a9ac 6.458.000 Kč 14.8.2020 10:41:04.236865
63044652 6.358.000 Kč 14.8.2020 10:40:41.957527
2d76a9ac 6.357.000 Kč 14.8.2020 10:38:20.735434
0dc3f7c6 6.257.000 Kč 14.8.2020 10:37:54.760925
2d76a9ac 6.256.000 Kč 14.8.2020 10:35:10.239416
63044652 6.156.000 Kč 14.8.2020 10:34:03.720468
2d76a9ac 6.155.000 Kč 14.8.2020 10:31:58.639229
63044652 6.055.000 Kč 14.8.2020 10:31:06.772894
2d76a9ac 6.054.000 Kč 14.8.2020 10:30:11.056512
63044652 5.954.000 Kč 14.8.2020 10:29:42.220320
2d76a9ac 5.953.000 Kč 14.8.2020 10:29:13.311418
63044652 5.853.000 Kč 14.8.2020 10:28:52.664702
0dc3f7c6 5.852.000 Kč 14.8.2020 10:28:45.976722
2d76a9ac 5.851.000 Kč 14.8.2020 10:26:13.712701
0dc3f7c6 5.751.000 Kč 14.8.2020 10:25:29.684996
2d76a9ac 5.750.000 Kč 14.8.2020 10:11:07.790941
63044652 5.650.000 Kč 14.8.2020 10:09:08.512085
2d76a9ac 5.642.000 Kč 14.8.2020 10:07:42.890443
63044652 5.542.000 Kč 14.8.2020 10:06:51.233684
63044652 5.540.333 Kč 14.8.2020 10:06:06.925196
2d76a9ac 5.539.333 Kč 14.8.2020 10:01:18.252181

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00107/20-210
Začátek dražby14.08.2020 10:00
Konec dražby14.08.2020 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mg. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání5.539.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)8.309.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota2.770.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0010720
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci a to:

- pozemek parcela č. 264/3, trvalý travní porost, o výměře 12449 m²,

- pozemek parcela č. 295, orná půda, o výměře 51463 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 351 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Královice.


Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

Nezjištěno.


Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.


Popis dražených nemovitých věcí:

Dražené pozemky se nachází v okrese Hlavní město Praha, části Královice, severně od souvisle zastavěného území.


Zařazení dle Územního plánu:

Pozemek parc.č. 264/3 z větší části v plochách NL - louky, pastviny (Hlavní využití: Travní porosty.) a z části v plochách ZMK - zeleň městská a krajinná (Hlavní využití: Městská a krajinná zeleň s rekreačními aktivitami.).

Pozemek parc.č. 295 – z větší části plochy NL - louky, pastviny (Hlavní využití: Travní porosty.) a z menší části v plochách LR - lesní porosty (Hlavní využití: Lesy určené k rekreaci na pozemcích určených k plnění funkce lesa.).


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°2'28.84"N 14°38'9.9"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace