Dražba pozemků, účelové komunikace se zpevněným povrchem, k.ú. Královice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00107/20-212
Nejnižší podání 246.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 13

Nejvyšší podání

2ad62740
478.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
2ad62740 478.000 Kč 14.8.2020 10:37:18.627941
6c471910 458.000 Kč 14.8.2020 10:36:40.481106
2ad62740 438.000 Kč 14.8.2020 10:36:04.049844
6c471910 388.000 Kč 14.8.2020 10:35:03.588775
2ad62740 368.000 Kč 14.8.2020 10:34:16.700989
6c471910 318.000 Kč 14.8.2020 10:33:23.631015
2ad62740 298.000 Kč 14.8.2020 10:32:28.093697
6c471910 288.000 Kč 14.8.2020 10:31:49.711265
2ad62740 268.000 Kč 14.8.2020 10:29:48.815997
6c471910 258.000 Kč 14.8.2020 10:29:37.211106
2ad62740 257.000 Kč 14.8.2020 10:27:41.703952
6c471910 247.000 Kč 14.8.2020 10:27:00.481199
2ad62740 246.000 Kč 14.8.2020 10:03:23.307290

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00107/20-212
Začátek dražby14.08.2020 10:00
Konec dražby14.08.2020 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mg. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání246.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)369.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota125.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0010720
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci a to:

- pozemek parcela č. 44/4, ostatní plocha, o výměře 161 m²,

- pozemek parcela č. 44/5, ostatní plocha, o výměře 157 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 351 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Královice.


Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

Nezjištěno.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.


Popis dražených nemovitých věcí:

Dražené pozemky se nachází v okrese Hlavní město Praha, části Královice. Pozemky parc.č. 44/5, 44/4 se nachází východně od souvisle zastavěného území, při ul. K Markétě. Jedná se o pozemky účelových komunikací se zpevněným povrchem.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°2'20.88"N 14°38'22.62"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace