Dražba podílu 1/5 orné půdy k.ú. Olomouc

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 196EX 5077/08-188
Nejnižší podání 30.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

67a80bc9
49.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
67a80bc9 49.000 Kč 17.9.2020 9:06:39.950223
f3730528 47.000 Kč 17.9.2020 9:06:02.506023
67a80bc9 45.000 Kč 17.9.2020 9:01:16.789657
f3730528 43.000 Kč 17.9.2020 9:00:29.955012
67a80bc9 41.000 Kč 17.9.2020 8:58:19.909851
f3730528 39.000 Kč 17.9.2020 8:57:41.887487
67a80bc9 34.000 Kč 17.9.2020 8:55:57.658239
459c19fe 32.000 Kč 17.9.2020 8:42:17.933883
67a80bc9 30.000 Kč 17.9.2020 8:33:23.262174

KrajOlomoucký kraj
OkresOlomouc
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby196EX 5077/08-188
Začátek dražby17.09.2020 08:30
Konec dražby17.09.2020 09:00

Dražebník

Exekutorský úřad Olomouc, Jan Valenta, Mgr.
Dr. Milady Horákové 496/27, 779 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Krčová
mobil: +420 775 178 774
podatelna@exekuce.org

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:00
Úterý08:00 - 12:00
Středa08:00 - 12:00
Čtvrtek08:00 - 12:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání30.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)45.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4200202203/6800
Variabilní symbol5077085555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu podílu 1/5 orné půdy obec Hněvotín okres Olomouc. Oceňovaný pozemek se nachází mimo zastavěné území obce. Jde o zemědělsky využívaný pozemek. Z hlediska územního plánu obce se nachází v nezastavitelné ploše.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor, Exekutorský úřad Olomouc, výše přihlášené pohledávky 8.046,50 Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

2) Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor, Exekutorský úřad Olomouc, výše přihlášené pohledávky 7.865,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

3) Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Olomouci, výše přihlášené pohledávky 803,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

4) Magistrát města Olomouce, výše přihlášené pohledávky11.184,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky,

5) Prim Inova GmbH, právně zast. Mgr. Ing. Vojtěchem Třískou, advokátem, výše přihlášené pohledávky 1.799,90 Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky. 


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°34'24.7"N 17°11'22.47"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace