id. 1/2 ostatní plocha, Teplice nad Metují, okr. Náchod

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 1998/18/PP--
Nejnižší podání 1.366.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajKrálovéhradecký kraj
OkresNáchod
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 1998/18/PP--
Začátek dražby03.11.2020 09:30
Konec dražby03.11.2020 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

JUDr. Petr Pospíšil
telefon: 544 508 311,
p.pospisil@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání1.366.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.050.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota350.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211175175/6800
Variabilní symbol199818
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Pozemky tvoří funkční celek a jsou situovány v mírně sklonitém terénu. Dle platného územního plánu města Teplice nad Metují  jsou pozemky vedeny v plochách:
- p.č. 232/4 - „VS - plochy smíšené výrobní“
- p.č. 232/5 - „VS - plochy smíšené výrobní“
- p.č. 232/7 - „VS - plochy smíšené výrobní“
- p.č. 232/11 - „VS - plochy smíšené výrobní“
- p.č. 232/19 - „VS - plochy smíšené výrobní“
- p.č. 286 - část cca 182 m2 „VS - plochy smíšené výrobní“
- p.č. 286 - část cca 64 m2 „DS - plochy dopraví infrastruktury - silniční“ (na části pozemku se nachází těleso zpevněné komunikace)
- p.č. 286 - část cca 211 m2 „ZV - plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň“
- p.č. 581/1 - „DS - plochy dopraví infrastruktury - silniční (na pozemku se nachází těleso zpevněné komunikace).“


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Teplice nad Metují, okres Náchod, Královéhradecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace