Pozemek a podíl na pozemku v k.ú Kostelec u Křížků, okr. Praha-Východ

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX47311/15
Nejnižší podání 1.911.333 Kč
Minimální příhoz 24.998 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

75abd039
2.800.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
75abd039 2.800.000 Kč 30.9.2020 14:03:09.848158
4c028c2a 2.724.998 Kč 30.9.2020 14:01:19.498125
75abd039 2.700.000 Kč 30.9.2020 13:59:41.638890
4c028c2a 2.624.998 Kč 30.9.2020 13:59:31.123523
75abd039 2.600.000 Kč 30.9.2020 13:59:24.836208
4c028c2a 2.524.998 Kč 30.9.2020 13:58:48.680147
75abd039 2.500.000 Kč 30.9.2020 13:58:42.378373
4c028c2a 2.324.998 Kč 30.9.2020 13:57:56.361788
75abd039 2.300.000 Kč 30.9.2020 13:57:50.265838
4c028c2a 2.224.998 Kč 30.9.2020 13:57:30.268771
75abd039 2.200.000 Kč 30.9.2020 13:57:24.592391
4c028c2a 2.124.998 Kč 30.9.2020 13:56:44.894934
75abd039 2.100.000 Kč 30.9.2020 13:56:39.229930
4c028c2a 2.024.998 Kč 30.9.2020 13:56:02.319479
75abd039 2.000.000 Kč 30.9.2020 13:55:46.419249
4c028c2a 1.936.331 Kč 30.9.2020 13:55:15.594731
75abd039 1.911.333 Kč 30.9.2020 13:03:03.179521

KrajStředočeský kraj
OkresPraha-východ
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX47311/15
Začátek dražby30.09.2020 13:00
Konec dražby30.09.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání1.911.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.867.000 Kč
Minimální výše příhozu24.998 Kč
Dražební jistota530.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1104731115
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražen je pozemek p.č. 127/13 - orná půda, LV č. 285, v k.ú. Kostelec u Křížků, obec Kostelec u Křížků, okres Praha-východ a spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 127/1 - orná půda, LV č. 284, v k.ú. Kostelec u Křížků, obec Kostelec u Křížků, okres Praha-východ. Pozemky jsou situovány v okrajové části zastavěného území obce Kostelec u Křížků s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 506/6 - ostatní plocha, a dále přes pozemky p.č. 93/1 - trvalý travní porost, p.č. 123/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Kostelec u Křížků, č.p. 73, 251 68 Kostelec u Křížků, a dále přes pozemek p.č. 123/4 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiného subjektu (přístup právně zajištěn věcným břemenem). Pozemky jsou zemědělsky obděláván a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové porosty plevelného charakteru. Přes pozemek p.č. 127/13 vede trasa nadzemního vedení. Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.

203EX47311/15 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno služebnost chůze a jízdy, které bylo zřízeno ve prospěch parcely p.č. 127/13, kód k.ú. 670308 Kostelec u Křížků k parcele p.č. 123/4, kód k.ú. 670308 Kostelec u Křížků. Věcné břemeno vstupu při údržbě, opravách, havárii či jiných škodách plynového potrubí a uložení plynového potrubí dle gpl č. 202-16/97, které bylo zřízeno ve prospěch společnosti: GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 k parcele p.č. 127/13, kód k.ú. 670308 Kostelec u Křížků.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kostelec u Křížků, obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace