Automobil Alfa Romeo 166 - Techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 49446/13-157
Nejnižší podání 4.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 6

Nejvyšší podání

6cab3174
7.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
6cab3174 7.000 Kč 29.9.2020 10:37:31.813312
5bad2231 6.850 Kč 29.9.2020 10:37:25.815892
6cab3174 6.800 Kč 29.9.2020 10:37:16.196733
5bad2231 6.750 Kč 29.9.2020 10:36:52.801437
6cab3174 6.700 Kč 29.9.2020 10:36:44.214743
5bad2231 6.650 Kč 29.9.2020 10:36:34.334844
6cab3174 6.600 Kč 29.9.2020 10:36:25.060451
5bad2231 6.550 Kč 29.9.2020 10:35:55.695274
6cab3174 6.500 Kč 29.9.2020 10:35:48.542370
5bad2231 6.050 Kč 29.9.2020 10:35:05.471182
6cab3174 6.000 Kč 29.9.2020 10:34:56.334312
5bad2231 5.850 Kč 29.9.2020 10:34:21.862455
6cab3174 5.800 Kč 29.9.2020 10:34:11.214188
5bad2231 5.750 Kč 29.9.2020 10:32:47.559913
6cab3174 5.700 Kč 29.9.2020 10:32:40.157482
5bad2231 5.650 Kč 29.9.2020 10:31:52.769643
6cab3174 5.600 Kč 29.9.2020 10:31:44.981874
5bad2231 5.550 Kč 29.9.2020 10:31:33.741982
6cab3174 5.500 Kč 29.9.2020 10:31:25.726539
5bad2231 5.100 Kč 29.9.2020 10:31:12.921528
6cab3174 5.050 Kč 29.9.2020 10:31:04.694173
5bad2231 4.950 Kč 29.9.2020 10:30:45.903013
6cab3174 4.900 Kč 29.9.2020 10:30:38.494885
5bad2231 4.800 Kč 29.9.2020 10:29:00.872869
6cab3174 4.750 Kč 29.9.2020 10:28:21.469440
5bad2231 4.650 Kč 29.9.2020 10:28:05.690613
6cab3174 4.600 Kč 29.9.2020 10:27:55.358292
5bad2231 4.550 Kč 29.9.2020 10:27:39.171871
6cab3174 4.500 Kč 29.9.2020 10:27:29.846358
5bad2231 4.200 Kč 29.9.2020 10:27:12.014382
6cab3174 4.150 Kč 29.9.2020 10:27:03.319219
5bad2231 4.100 Kč 29.9.2020 10:26:46.354440
6cab3174 4.050 Kč 29.9.2020 10:25:16.670594
5bad2231 4.000 Kč 29.9.2020 10:09:43.009341

Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 49446/13-157
Začátek dražby29.09.2020 10:00
Konec dražby29.09.2020 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání4.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)12.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1349446157, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 8.10.2020 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 24.9.2020 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, místní název, Měnín, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace