id. 1/2 orné půdy v Podhradí, okr. Jičín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 20246/15/MB191
Nejnižší podání 34.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 5
Počet podání 20

Nejvyšší podání

e1c588f7
60.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
e1c588f7 60.000 Kč 13.10.2020 9:42:50.552377
5bcb8b5a 59.000 Kč 13.10.2020 9:42:32.620292
e1c588f7 58.000 Kč 13.10.2020 9:39:07.541602
5bcb8b5a 57.000 Kč 13.10.2020 9:38:43.313652
e1c588f7 56.000 Kč 13.10.2020 9:34:27.137730
5bcb8b5a 55.000 Kč 13.10.2020 9:33:45.350367
e1c588f7 54.000 Kč 13.10.2020 9:30:31.132525
9c38786b 53.000 Kč 13.10.2020 9:30:08.028329
e1c588f7 52.000 Kč 13.10.2020 9:29:54.352371
9c38786b 51.000 Kč 13.10.2020 9:28:25.180699
e1c588f7 50.000 Kč 13.10.2020 9:27:50.831694
5bcb8b5a 49.000 Kč 13.10.2020 9:26:53.911732
e1c588f7 48.000 Kč 13.10.2020 9:22:50.194684
9c38786b 47.000 Kč 13.10.2020 9:22:26.885680
e1c588f7 45.000 Kč 13.10.2020 9:19:42.020221
9c38786b 44.000 Kč 13.10.2020 9:16:32.189491
1bc48d1e 39.000 Kč 13.10.2020 9:11:16.377021
e1c588f7 38.000 Kč 13.10.2020 9:10:38.478819
9c38786b 37.000 Kč 13.10.2020 9:05:17.195472
e1c588f7 34.000 Kč 13.10.2020 9:03:04.604456

KrajKrálovéhradecký kraj
OkresJičín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 20246/15/MB191
Začátek dražby13.10.2020 09:00
Konec dražby13.10.2020 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání34.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)51.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota9.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211212503/6800
Variabilní symbol2024615
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

id. 1/2 orné půdy v Podhradí, okr. Jičín


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcné břemeno za účelem zřizování, provozu, údržby a úprav podzemního vedení komunikační sítě dle geometrického plánu č. 158-168/2002, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 26.2.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 9.1.2009. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: České Radiokomunikace a.s. , Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, a vázne na: parcela: 770/37.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Podhradí, městys, Královéhradecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace