Pozemky v k.ú. Radošov u Kyselky, okr. Karlovy Vary

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX20455/18-89
Nejnižší podání 108.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 6
Počet podání 18

Nejvyšší podání

ca2ca3ec
200.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ca2ca3ec 200.000 Kč 7.10.2020 14:14:17.833238
c18ccd04 190.000 Kč 7.10.2020 14:13:20.530874
ca2ca3ec 185.000 Kč 7.10.2020 14:10:56.187606
c18ccd04 180.000 Kč 7.10.2020 14:07:33.756108
ca2ca3ec 175.000 Kč 7.10.2020 14:07:23.009183
c18ccd04 170.000 Kč 7.10.2020 14:06:08.285917
ca2ca3ec 165.000 Kč 7.10.2020 14:03:47.270066
c18ccd04 160.000 Kč 7.10.2020 14:02:13.733483
ca2ca3ec 155.000 Kč 7.10.2020 14:00:16.824873
93569e85 150.000 Kč 7.10.2020 13:57:04.480447
c18ccd04 145.000 Kč 7.10.2020 13:55:01.272500
ca2ca3ec 140.000 Kč 7.10.2020 13:54:45.556068
1085ee19 135.000 Kč 7.10.2020 13:53:07.312611
ca2ca3ec 130.000 Kč 7.10.2020 13:51:25.259202
1085ee19 123.000 Kč 7.10.2020 13:31:56.720038
93569e85 118.000 Kč 7.10.2020 13:01:01.916316
1085ee19 113.000 Kč 7.10.2020 13:00:54.242211
93569e85 108.000 Kč 7.10.2020 13:00:04.929158

KrajKarlovarský kraj
OkresKarlovy Vary
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX20455/18-89
Začátek dražby07.10.2020 13:00
Konec dražby07.10.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání108.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)270.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota45.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102045518
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 737/26 - zahrada a pozemku p.č. 788/36 - zahrada, vše v k.ú. Radošov u Kyselky, obec Kyselka, okres Karlovy Vary, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Kyselka. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 737/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Kyselka, Radošov 118, 36272 Kyselka a přes pozemky p.č. 737/15 - zahrada, p.č. 737/37 - zahrada a p.č. 737/52 - zahrada, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů (přístup není právně zajištěn). Dle sdělení povinného v obci Kyselka je možné napojení na tyto inženýrské sítě elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.
Dle platného územního plánu obce Kyselka jsou pozemky vedeny takto:
- p.č. 737/26 - „plochy změn - bydlení venkovského“
- p.č. 788/36 - „plochy rekreace - zahrádky RZ“
Informace byly získány z územního plánu obce Kyselka, který je dohledatelný na www stránkách obce Kyselka.

203EX20455/18 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kyselka, okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace