Podíl na pozemcích v k.ú. Červená Lhota u Řimic, okr. Olomouc

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX32016/15-274
Nejnižší podání 158.333 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 2

Nejvyšší podání

95570500
158.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
95570500 [priorita 1] 158.333 Kč 7.10.2020 13:53:16.740707
2a85d2c0 158.333 Kč 7.10.2020 13:11:22.483863

KrajOlomoucký kraj
OkresOlomouc
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX32016/15-274
Začátek dražby07.10.2020 13:00
Konec dražby07.10.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání158.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)237.500 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1103201615
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 3/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 183/65 - zahrada a pozemku p.č. 183/132 - orná půda, vše v k.ú. Červená Lhota u Řimic, obec Bílá Lhota, okres Olomouc, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Bílá Lhota, místní části Červená Lhota u Řimic. Pozemky jsou situované v rovinném terénu, tvoří funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 223/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Bílá Lhota, č. p. 1, 78321 Bílá Lhota. Dle platného územního plánu obce Bílá Lhota jsou pozemky vedeny jako:
- pozemek p.č. 183/65 - „plochy smíšené obytné - venkovské“
- pozemek p.č. 183/132 „plochy zemědělské“
Informace byly získány z územního plánu obce, který je dohledatelný na www stránkách obce Bílá Lhota. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu.

203EX32016/15 www.eujicha.cz
Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno oprav a údržby humna, které bylo zřízeno ve prospěch parcely St. 11/3, kód k.ú. 745596 Červená Lhota u Řimic k parcele p.č. 183/65, kód k.ú. 745596 Červená Lhota u Řimic.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Do dražby schválen dražitel se spoluvlastnickým právem


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Žalobkyně Věra Hlávková soudnímu exekutorovi oznámila, že podala vylučovací žalobu na příslušenství dražených nemovitostí, avšak nedoložila, že ji opravdu podala. Z obsahu podání pak vyplývá, že jde o opakované totožné podání žalobkyně, když první řízení v dané věci bylo Okresním soudem v Olomouci pravomocným usnesením ze dne 19.5.2020 č.j. 24 C 98/2020-32 odmítnuta. Soudní exekutor tedy opakované sdělení o podání vylučovací žaloby vyhodnotil jako zjevně nedůvodné s cílem zmařit další dražební jednání a rozhodl o pokračování v dražebním jednání.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Bílá Lhota, okres Olomouc, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace