Podíl na pozemku v k.ú. Chvalkovice na Hané, okr. Vyškov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX55913/13
Nejnižší podání 16.667 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 41

Nejvyšší podání

12b130de
37.167 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
12b130de 37.167 Kč 7.10.2020 14:19:38.936816
e9f81cd9 36.667 Kč 7.10.2020 14:19:26.767994
12b130de 36.167 Kč 7.10.2020 14:14:31.307090
e9f81cd9 35.667 Kč 7.10.2020 14:14:19.016301
12b130de 35.167 Kč 7.10.2020 14:11:45.416380
e9f81cd9 34.667 Kč 7.10.2020 14:10:09.131623
12b130de 34.167 Kč 7.10.2020 14:10:02.117102
e9f81cd9 33.667 Kč 7.10.2020 14:09:45.082495
12b130de 33.167 Kč 7.10.2020 14:06:23.119815
e9f81cd9 32.667 Kč 7.10.2020 14:06:09.869713
12b130de 32.167 Kč 7.10.2020 14:04:41.428345
e9f81cd9 31.667 Kč 7.10.2020 14:03:04.439159
12b130de 31.167 Kč 7.10.2020 14:02:54.753869
e9f81cd9 30.667 Kč 7.10.2020 13:59:55.834983
12b130de 30.167 Kč 7.10.2020 13:59:28.768206
e9f81cd9 29.667 Kč 7.10.2020 13:59:15.923171
12b130de 29.167 Kč 7.10.2020 13:59:11.592881
e9f81cd9 28.667 Kč 7.10.2020 13:59:04.545711
12b130de 28.167 Kč 7.10.2020 13:58:58.441695
e9f81cd9 27.667 Kč 7.10.2020 13:58:53.019253
12b130de 27.167 Kč 7.10.2020 13:58:46.025562
e9f81cd9 26.667 Kč 7.10.2020 13:58:40.799472
12b130de 26.167 Kč 7.10.2020 13:58:35.749504
e9f81cd9 25.667 Kč 7.10.2020 13:58:20.822876
12b130de 25.167 Kč 7.10.2020 13:58:11.346142
e9f81cd9 24.667 Kč 7.10.2020 13:57:56.729200
12b130de 24.167 Kč 7.10.2020 13:57:48.872928
e9f81cd9 23.167 Kč 7.10.2020 13:57:27.071037
12b130de 22.667 Kč 7.10.2020 13:54:56.710962
e9f81cd9 22.167 Kč 7.10.2020 13:54:49.037792
12b130de 21.667 Kč 7.10.2020 13:54:41.310664
e9f81cd9 21.167 Kč 7.10.2020 13:54:23.914376
12b130de 20.667 Kč 7.10.2020 13:54:20.074439
e9f81cd9 20.167 Kč 7.10.2020 13:54:05.440790
12b130de 19.667 Kč 7.10.2020 13:54:02.025579
e9f81cd9 19.167 Kč 7.10.2020 13:53:53.693663
12b130de 18.667 Kč 7.10.2020 13:53:45.802616
e9f81cd9 18.167 Kč 7.10.2020 13:53:31.115858
12b130de 17.667 Kč 7.10.2020 13:48:46.415207
e9f81cd9 17.167 Kč 7.10.2020 13:25:55.488418
12b130de 16.667 Kč 7.10.2020 13:02:24.847405

KrajJihomoravský kraj
OkresVyškov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX55913/13
Začátek dražby07.10.2020 13:00
Konec dražby07.10.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání16.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)25.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistota12.500 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1105591313
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 2/15 nemovité věci - pozemku p.č. 4053 - orná půda, v k.ú. Chvalkovice na Hané, obec Ivanovice na Hané, okres Vyškov, který je situován v severozápadní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

203EX55913/13 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Ivanovice na Hané, město, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace