Dražba podílu 1/9 lesních a zemědělských pozemků k.ú. Vinné

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 074 EX 00724/09-094
Nejnižší podání 156.000 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

8821ff47
156.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
8821ff47 156.000 Kč 16.9.2020 13:00:06.744570

Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby074 EX 00724/09-094
Začátek dražby16.09.2020 13:00
Konec dražby16.09.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, David Koncz, Mgr.
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Pavel Singer
telefon: +420 355 318 111,
pavel.singer@eucheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání156.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)234.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota26.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010003/5500
Variabilní symbol200900724
Specifický symbolRČ nebo IČ
 1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
 2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
 3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9 na zemědělských a lesních pozemcích. Příslušenství věcí nemovitých nebylo zjištěno, vyjma části oplocení u pozemků parc. č. 610/2, 610/3 a 610/4. Součástí věcí nemovitých jsou porosty.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do zahájení dražebního jednání přihlásili svoji pohledávku následující věřitelé:

 

 1. Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, IČO 47114975, sídlem Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9, s pohledávkou ve výši 53 184,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 099 spisu.

 2. Finanční úřad pro Ústecký kraj se sídlem Velká hradební 39/61, 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO, Územní pracoviště v Litoměřicích se sídlem Masarykova 2000, 412 01 LITOMĚŘICE, s pohledávkou ve výši 1 629,00 Kč vč. přísl., přihláška je založena na č.l. 102 spisu.

 3. JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor se sídlem Exekutorského úřadu v Přerově, Komenského 38, 75002 Přerov, s pohledávkou ve výši 6 655,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 104 spisu.

 4. Okresní soud v Karlových Varech, IČO 00024732, se sídlem Moskevská 1163/17, 360 33 Karlovy Vary, s pohledávkou ve výši 11 800,00 Kč vč. přísl., přihláška je založena na č.l. 105 spisu.

 5. JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – východ, se sídlem Milešovská 1326/4, 130 00 Praha 3, IČ: 72073462, s pohledávkou ve výši 7 865,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 107 spisu.

 6. Magistrát města Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary s pohledávkou ve výši 500,00 Kč a pohledávkou ve výši 1 500,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 108 spisu.

 7. ČR - Krajský soud v Ostravě se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1835/34, 728 81 Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 002 15 732, s pohledávkou ve výši 65 711,50 Kč vč. přísl., přihláška je založena na č.l. 110 spisu.

 8. InvestCapital LTD, reg. č. C62911, se sídlem THE HUB, TRIQ SANT´ ANDRIJA, SGN 1612 San GWANN, Právní zast. věřitele: JUDr. Jiří Šmída, advokát, ČAK 11008, ŠMÍDA advokátní kancelář s.r.o., IČ: 01435400 se sídlem Eliščino nábřeží 280/23, 500 03 Hradec Králové s pohledávkou ve výši 27 700,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 111 spisu.

 9. Magistrát města Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary, s pohledávkou ve výši 25 000,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 112 spisu.

 10. JUDr. Marie Cilínková, nar. 2.3.1943, bytem: Na Lysinách 99/14, Praha 4-Hodkovičky, právně zast: JUDr. Monikou Zoulovou, LL.M., advokátkou, se sídlem Praha 4, Podolská 126/103, s pohledávkou ve výši 15 716,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 114 spisu.

 11. Prim Inova GmbH, IČ: CH-020.4.036.968.0, se sídlem Industriestrasse 51, 6312 Steinhausen, Švýcarsko, Právně zastoupen: Mgr. Ing. Vojtěchem Třískou, advokátem se sídlem v Praze 1, Národní 28, PSČ: 110 00, s pohledávkou ve výši 9 915,66 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 115 spisu.Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo, ani právo, které nepřipouští exekuci nebo výkon rozhodnutí (§ 267 o.s.ř.). Na to vyhlášeno usnesení: „Předkupní právo k draženým věcem nemovitým nebylo prokázáno.“ Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 336e odst. 3 o.s.ř.).


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

50°35'23.02"N 14°12'42.58"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace