Dražba spoluvlastnického podílu 49/50 RD v obci Šternberk okres Dalov

Odročená na neurčito

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 196EX 75/19-56
Nejnižší podání 1.180.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

KrajOlomoucký kraj
OkresOlomouc
Stav dražbyOdročená na neurčito
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby196EX 75/19-56
Začátek dražbynení určen
Konec dražbynení určen

Dražebník

Exekutorský úřad Olomouc, Jan Valenta, Mgr.
Dr. Milady Horákové 496/27, 779 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Krčová
mobil: +420 775 178 774
podatelna@exekuce.org

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:00
Úterý08:00 - 12:00
Středa08:00 - 12:00
Čtvrtek08:00 - 12:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání1.180.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.770.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4200202203/6800
Variabilní symbol7519555555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu 49/50 RD. zřejmě nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný, smíšené zdivo, kamenný základ, střecha je sklonitá s krytinou z osinkocementových šablon, bleskosvod je instalován, ale nekompletní, nefunkční, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je vápenná. Okna jsou dřevěná a plastová. Vnitřní vybavení předpokládá standardní. Napojení na inženýrské sítě nebylo detailně zjištěno. Stáří domu odhaduji na nejméně 100 roků, bez zásadních oprav či rekonstrukcí, pouze průběžné opravy. Stav objektu je podprůměrný, údržba horší. U domu se dále nachází plechová garáž a vedlejší stavba.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°47'12.58"N 17°20'31.39"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.