Pozemky v obci Uhlířská Lhota, okres Kolín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 36965/13-171
Nejnižší podání 240.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

619cff88
240.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
619cff88 240.000 Kč 8.10.2020 13:13:07.401972

KrajStředočeský kraj
OkresKolín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 36965/13-171
Začátek dražby08.10.2020 13:00
Konec dražby08.10.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání240.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)480.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1336965171
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 600 m severozápadně, cca 300 m severně, 700 m jihovýchodně a cca 950 m jižně od okraje zastavěné části obce Uhlířské Janovice. Jedná se o soubor lesních nesousedících pozemků tvaru úzkých pásů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda, trvalý travní porost a lesní pozemek o výměře 32 795 m2.

Rovinný pozemek parc. č. 712 je na severní straně ohraničený zpevněnou cestou a je součástí okolního lesního porostu. Na pozemku se nachází částečně smíšený lesní porost (borovice, dub) starý cca 105 let a částečně borovicový porost starý cca 81 let.

Rovinné pozemky parc. č. 928/7 a parc. č. 927/3 jsou na východní straně ohraničené zpevněnou cestou a na jižní a západní straně ornou půdou. Na pozemcích se nachází smíšený lesní porost (borovice, dub) starý cca 65 let.

Pozemky parc. č. 177/40, parc. č. 177/27 a parc. č. 177/41 nejsou v terénu blíže ohraničené. Na travnatých pozemcích se nachází několik náletových keřových porostů. Pozemky jsou mírně svažité k jihovýchodní straně.

Pozemky parc. č. 270, parc. č. 280, parc. č. 279 a parc. č. 278 jsou z jedné strany ohraničené nezpevněnou cestou a jsou součástí okolního lesního porostu. Na pozemcích se nachází borovicový porost starý cca 33 až 104 let. Pozemky jsou mírně svažité k jihovýchodní straně.

V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1007, který je ve vlastnictví obce Uhlířská Lhota a zpevněné cesty nacházející se na pozemku parc. č. 1054/5, který je ve vlastnictví Středočeského kraje a parc. č. 1051, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.

Oceňovaný pozemek parc. č. 990 se nachází na jižním okraji zastavěné části obce Uhlířská Lhota. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o výměře 72 m2. Pozemek je na jižní a východní straně ohraničený drátěným oplocením s ocelovými sloupky. Na rovinném pozemku se nacházejí porosty. Travnatý pozemek byl v době oceňování neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 995, který je ve vlastnictví obce Uhlířská Lhota.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Příslušenstvím oceňované nemovité věci je část oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel JUDr. Miloslav Hauerland, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 5, IČ: 66236878, Zborovská 3, 150 00 Praha 5, přihlásil dne 4.12.2019 pohledávky v celkové výši 3.025,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Finanční úřad pro Středočeský kraj, Na Pankráci 1685/17, 19, 140 21 Praha 4, adresa pro doručování: Územní pracoviště v Kolíně, Politických vězňů 423, 280 02 Kolín, přihlásil dne 5.12.2019 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 10.059,63 Kč a pohledávky nezajištěné zástavním právem v celkové výši 1.073,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Michal Suchánek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 9, IČ: 07595182, se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9, přihlásil dne 5.12.2019 pohledávky v celkové výši 7.865,00,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Okresní správa sociálního zabezpečení Kolín, Obecní dvůr 6, 280 50 Kolín III, přihlásil dne 9.12.2019 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 361.199,00a pohledávky nezajištěné zástavním právem v celkové výši 323.630,00a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 10, IČ: 66216807, se sídlem Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6, přihlásil dne 13.12.2019 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 7.459,27 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Zuzana Sobíšková, soudní exekutor, IČ: 01385437, Exekutorský úřad Praha 6, se sídlem Bělohorská 270/17, 169 00 Praha 6, přihlásil dne 16.12.2019 pohledávky v celkové výši 8.046,50 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČ: 41197518, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, Na Perštýně 6, 110 01 Praha 1, přihlásil dne 9.1.2020 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 40.664,54a pohledávky nezajištěné zástavním právem v celkové výši 377.469,46a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká televize, IČ: 00027383, Na hřebenech II 1132/4, 147 00 Praha 4 – Podolí, právně zast. JUDr. Daliborem Kalcso, advokátem, IČ: 66212162, se sídlem Resslova 956, 500 02 Hradec králové, v subst. Mgr. Michal Jendrulek, advokát, IČ: 03739830, Politických vězňů 1272/21, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 10.1.2020 pohledávky v celkové výši 15.477,32 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel ČEZ Prodej, a.s., IČ: 27232433, Duhová 425/1, 140 53 Praha 4, právně zast. JUDr. Petrem Pečeným, advokátem, IČ: 11371544, AK Pečený, Fučík, Langer, se sídlem Purkyňova 2, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 14.1.2020 pohledávky v celkové výši 73.092,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.


Pohledávka oprávněného činí 300,00 Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Uhlířská Lhota, okres Kolín, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace