Dražba podílu pozemku o velikosti 1/2 o výměře 6198 m2, druh pozemku orná půda v k.ú. Polánka u Moravského Krumlova

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 169EX 7352/11-167
Nejnižší podání 78.534 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 4

Nejvyšší podání

90f2f213
84.534 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
90f2f213 84.534 Kč 8.10.2020 9:17:39.513413
087d0327 82.534 Kč 8.10.2020 8:55:59.563918
831ba358 80.534 Kč 8.10.2020 8:35:45.300758
087d0327 78.534 Kč 8.10.2020 8:30:02.993445

KrajJihomoravský kraj
OkresZnojmo
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby169EX 7352/11-167
Začátek dražby08.10.2020 08:30
Konec dražby08.10.2020 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - město, Lucie Valentová, Mgr.
Cejl 494/25, 602 00 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Jakub Vymětalík
telefon: +420 545 214 443, mobil: +420 775 169 136
podatelna@exekutor-brno.eu

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Středa08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání78.534 Kč
Výsledná cena (odhadní)117.800 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka246132257/0300
Variabilní symbol7352115555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

 Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného o velikosti 1/2: - pozemek parcelní číslo 544/45, o výměře 6198 m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro obec Moravský Krumlov, katastrální území Polánka u Moravského Krumlova, na listu vlastnictví č. 191


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) ANDRA AGENCY, s.r.o., IČ 26974533, se sídlem Moutnice 319, 664 55 Moutnice, přihlášená pohledávka ve výši 15.889,- Kč,

2) Exekutorský úřad Jeseník, JUDr. Alan Havlice, soudní exekutor, se sídlem Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník, sp.zn. 197 EX 7159/14, přihlášená pohledávka ve výši 7.865,- Kč,

3) FIAP PARTNERS s.r.o., IČ 29275911, se sídlem náměstí Republiky 1608/20, 614 00 Brno, právně zast.: JUDr. Tiborem Nyitrayem, advokátem, přihlášená pohledávka ve výši 11.795,- Kč,

4) Exekutorský úřad Brno-město, Mgr. Ing. Josef Cingroš, soudní exekutor, se sídlem Bohunická 728/24a, 619 00 Brno, sp.zn. 009 EX 1228/14, přihlášená pohledávka ve výši 7.865,- Kč,

5) Exekutorský úřad Klatovy, JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, sp.zn. 120 EX 13996/14, přihlášená pohledávka ve výši 7.865,- Kč,

6) Exekutorský úřad Hodonín, JUDr. Lubomír Zálešák, soudní exekutor, se sídlem Velkomoravská 1, 695 01 Hodonín, sp.zn. 107 EX 499/16, přihlášená pohledávka ve výši 7.865,- Kč,

7) CP Inkaso s.r.o., IČ 29027241, se sídlem Opletalova 1603/57, Nové Město, 110 00 Praha 1, práv. zast. Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem, přihlášená pohledávka ve výši 5.967,84 Kč,

8) Jihomoravský kraj, IČ 70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, přihlášená pohledávka ve výši 2.100,- Kč;

9) Exekutorský úřad Liberec, Mgr. Petr Polanský, soudní exekutor, IČ 40846415, se sídlem Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec, sp.zn. 131 EX 841/20, přihlášená pohledávka ve výši 6.655,- Kč,

10) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ 41197518, se sídlem Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, přihlášená pohledávka ve výši 330.622,- Kč,

11) Česká televize, IČ 00027383, se sídlem Na Hřebenech II 1132/4, 140 00 Praha 4, práv. zast. JUDr. Daliborem Kalcsem, advokátem, přihlášená pohledávka ve výši 1.973,35 Kč,

12) Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa, soudní exekutor, se sídlem Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4, sp.zn. 206 EX 154/11, přihlášená pohledávka ve výši 12.463,- Kč,


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°4'37.6"N 16°18'54.95"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace