Motocykl HONDA SES 125 DYLAN JF10 - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 50181/13-189
Nejnižší podání 3.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 150

Nejvyšší podání

37f6ff02
23.050 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
37f6ff02 23.050 Kč 27.10.2020 10:35:36.197364
4094f56f 20.050 Kč 27.10.2020 10:31:00.940345
2ce7b987 20.000 Kč 27.10.2020 10:28:52.534327
4094f56f 19.950 Kč 27.10.2020 10:27:46.872147
2ce7b987 19.900 Kč 27.10.2020 10:24:58.979833
504f0cda 19.650 Kč 27.10.2020 10:20:49.937519
2ce7b987 19.450 Kč 27.10.2020 10:17:14.939811
2ab0d62e 19.050 Kč 27.10.2020 10:16:55.290887
2ce7b987 19.000 Kč 27.10.2020 10:10:52.119839
d19eaff5 18.000 Kč 27.10.2020 10:09:10.723152
2ce7b987 17.900 Kč 27.10.2020 10:08:45.140061
fe77adba 16.800 Kč 27.10.2020 10:08:13.065019
09b951e0 16.750 Kč 27.10.2020 10:07:02.780212
50040406 16.700 Kč 27.10.2020 10:06:59.044260
fe77adba 16.650 Kč 27.10.2020 10:06:46.830083
4fddf411 16.550 Kč 27.10.2020 10:06:02.731877
b0d2f7ba 16.500 Kč 27.10.2020 10:05:32.384171
2ce7b987 16.450 Kč 27.10.2020 10:05:23.374773
b0d2f7ba 14.950 Kč 27.10.2020 10:04:47.317055
2ce7b987 14.900 Kč 27.10.2020 10:04:17.794562
b0d2f7ba 13.400 Kč 27.10.2020 10:04:08.444015
2ce7b987 12.400 Kč 27.10.2020 10:04:02.455412
78a0085c 9.400 Kč 27.10.2020 10:03:56.897238
ff1f984e 9.350 Kč 27.10.2020 10:03:45.890372
b0d2f7ba 8.850 Kč 27.10.2020 10:03:35.073945
c90b8d00 7.850 Kč 27.10.2020 10:03:18.963059
b0d2f7ba 7.800 Kč 27.10.2020 10:03:11.099968
af39843d 6.800 Kč 27.10.2020 10:03:01.775442
f9122a59 6.750 Kč 27.10.2020 10:02:48.248271
b0d2f7ba 6.700 Kč 27.10.2020 10:02:03.021863
c7619ce6 5.700 Kč 27.10.2020 10:01:52.638326
2d61ec6a 5.650 Kč 27.10.2020 10:01:40.429302
af39843d 5.600 Kč 27.10.2020 10:01:33.890120
37f6ff02 5.550 Kč 27.10.2020 10:01:25.349079
de23ccd1 4.550 Kč 27.10.2020 10:01:19.572158
af39843d 3.550 Kč 27.10.2020 10:01:14.737713
25a314e8 3.500 Kč 27.10.2020 10:01:04.806243
b0d2f7ba 3.450 Kč 27.10.2020 10:00:50.472472
9db54a13 3.150 Kč 27.10.2020 10:00:44.426971
c7619ce6 3.100 Kč 27.10.2020 10:00:26.209800
f18d7f66 3.050 Kč 27.10.2020 10:00:17.442298
de23ccd1 3.000 Kč 27.10.2020 10:00:05.771609

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 50181/13-189
Začátek dražby27.10.2020 10:00
Konec dražby27.10.2020 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání3.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)9.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1350181189, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 5.11.2020 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 22.10.2020 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, Benešova 696/10, 659 14 Brno, přihlásil dne 21.10.2020 pohledávku ve výši 104.580,00 Kč.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, místní název, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace