ZEPTER - V-120 MINI VACSY - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 4952/10-223
Nejnižší podání 1.400 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 5
Počet podání 83

Nejvyšší podání

cc1bad9f
5.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
cc1bad9f 5.500 Kč 10.11.2020 14:30:54.771089
60cda257 5.450 Kč 10.11.2020 14:30:38.596568
cc1bad9f 5.400 Kč 10.11.2020 14:25:49.048786
60cda257 5.350 Kč 10.11.2020 14:24:56.841929
cc1bad9f 5.300 Kč 10.11.2020 14:20:01.340920
60cda257 5.250 Kč 10.11.2020 14:17:17.486491
cc1bad9f 5.200 Kč 10.11.2020 14:12:23.780162
60cda257 5.150 Kč 10.11.2020 14:09:21.128520
cc1bad9f 5.100 Kč 10.11.2020 14:04:23.225906
60cda257 5.050 Kč 10.11.2020 14:03:39.981906
cc1bad9f 5.000 Kč 10.11.2020 13:58:44.995482
60cda257 4.950 Kč 10.11.2020 13:58:35.864282
cc1bad9f 4.900 Kč 10.11.2020 13:53:41.882472
60cda257 4.850 Kč 10.11.2020 13:53:15.250015
cc1bad9f 4.800 Kč 10.11.2020 13:48:24.138253
60cda257 4.750 Kč 10.11.2020 13:47:26.821385
cc1bad9f 4.700 Kč 10.11.2020 13:42:33.326425
60cda257 4.650 Kč 10.11.2020 13:42:10.461182
cc1bad9f 4.600 Kč 10.11.2020 13:37:16.422613
60cda257 4.550 Kč 10.11.2020 13:33:17.481549
cc1bad9f 4.500 Kč 10.11.2020 13:28:24.101769
60cda257 4.450 Kč 10.11.2020 13:23:52.861712
cc1bad9f 4.400 Kč 10.11.2020 13:18:59.312277
60cda257 4.350 Kč 10.11.2020 13:15:49.681861
cc1bad9f 4.300 Kč 10.11.2020 13:10:54.967584
60cda257 4.250 Kč 10.11.2020 13:10:32.401306
cc1bad9f 4.200 Kč 10.11.2020 13:05:37.497341
60cda257 4.150 Kč 10.11.2020 13:05:18.046691
cc1bad9f 4.100 Kč 10.11.2020 13:00:25.799173
60cda257 4.050 Kč 10.11.2020 13:00:13.940317
cc1bad9f 4.000 Kč 10.11.2020 12:55:20.568805
60cda257 3.950 Kč 10.11.2020 12:54:33.340442
cc1bad9f 3.900 Kč 10.11.2020 12:49:36.768846
60cda257 3.850 Kč 10.11.2020 12:46:58.045039
cc1bad9f 3.800 Kč 10.11.2020 12:42:03.030289
60cda257 3.750 Kč 10.11.2020 12:41:49.108258
cc1bad9f 3.700 Kč 10.11.2020 12:36:56.799102
60cda257 3.650 Kč 10.11.2020 12:35:59.041879
cc1bad9f 3.600 Kč 10.11.2020 12:31:06.655776
60cda257 3.550 Kč 10.11.2020 12:30:51.721051
cc1bad9f 3.500 Kč 10.11.2020 12:25:57.856022
60cda257 3.450 Kč 10.11.2020 12:25:37.369121
cc1bad9f 3.400 Kč 10.11.2020 12:20:45.987454
60cda257 3.350 Kč 10.11.2020 12:20:40.042152
cc1bad9f 3.300 Kč 10.11.2020 12:15:47.289213
60cda257 3.250 Kč 10.11.2020 12:15:27.041738
cc1bad9f 3.200 Kč 10.11.2020 12:10:37.076795
60cda257 3.150 Kč 10.11.2020 12:10:31.148345
cc1bad9f 3.100 Kč 10.11.2020 12:05:40.604533
60cda257 3.050 Kč 10.11.2020 12:04:38.049026
cc1bad9f 3.000 Kč 10.11.2020 12:00:13.716263
60cda257 2.950 Kč 10.11.2020 12:00:03.256500
cc1bad9f 2.900 Kč 10.11.2020 11:55:29.269733
60cda257 2.850 Kč 10.11.2020 11:55:19.940217
cc1bad9f 2.800 Kč 10.11.2020 11:50:47.683705
60cda257 2.750 Kč 10.11.2020 11:50:22.000038
cc1bad9f 2.700 Kč 10.11.2020 11:45:55.467582
60cda257 2.650 Kč 10.11.2020 11:45:23.101334
cc1bad9f 2.600 Kč 10.11.2020 11:40:52.885222
60cda257 2.550 Kč 10.11.2020 11:40:16.719987
cc1bad9f 2.500 Kč 10.11.2020 11:35:53.371640
60cda257 2.450 Kč 10.11.2020 11:35:43.586723
cc1bad9f 2.400 Kč 10.11.2020 11:31:25.752735
60cda257 2.350 Kč 10.11.2020 11:31:06.167489
cc1bad9f 2.300 Kč 10.11.2020 11:26:58.999728
60cda257 2.250 Kč 10.11.2020 11:26:34.240236
cc1bad9f 2.200 Kč 10.11.2020 11:22:31.151123
60cda257 2.150 Kč 10.11.2020 11:22:12.348969
cc1bad9f 2.100 Kč 10.11.2020 11:18:07.360410
60cda257 2.050 Kč 10.11.2020 11:17:57.773786
cc1bad9f 2.000 Kč 10.11.2020 11:13:51.044507
60cda257 1.950 Kč 10.11.2020 11:13:45.040028
cc1bad9f 1.900 Kč 10.11.2020 11:09:34.646391
60cda257 1.850 Kč 10.11.2020 11:07:00.471866
cc1bad9f 1.800 Kč 10.11.2020 11:02:52.882400
ab6b5b40 1.750 Kč 10.11.2020 11:02:37.806489
cc1bad9f 1.700 Kč 10.11.2020 11:00:47.939997
ab6b5b40 1.650 Kč 10.11.2020 11:00:33.015283
cc1bad9f 1.600 Kč 10.11.2020 10:58:17.152965
ab6b5b40 1.550 Kč 10.11.2020 10:55:38.593587
60cda257 1.500 Kč 10.11.2020 10:55:22.502811
ab6b5b40 1.450 Kč 10.11.2020 10:35:17.688153
60cda257 1.400 Kč 10.11.2020 10:33:09.861104

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 4952/10-223
Začátek dražby10.11.2020 10:30
Konec dražby10.11.2020 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.400 Kč
Výsledná cena (odhadní)4.200 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1004952223, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 19.11.2020 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 5.11.2020 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Jalovisko, místní název, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace