Ubytovací zařízení s administr. budovou v obci Povrly, k.ú. Roztoky nad Labem, okres Ústí nad Labem

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 12224/19-73
Nejnižší podání 6.513.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajÚstecký kraj
OkresÚstí nad Labem
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 12224/19-73
Začátek dražby26.11.2020 13:00
Konec dražby26.11.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání6.513.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)9.770.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1912224073
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemky s ubytovnou a administrativní budovou. Pozemky jsou oplocené dřevěným plotem s podezdívkou. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Na pozemku parc. č. 164 se nachází samostatně stojící, patrová budova ubytovny s č.p. 37. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z vláknocementových šablon. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha budovy je opatřena komínem. Střecha je v horším stavu. Okna budovy jsou plastová. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře budovy jsou plastové. K budově patří vestavěná garáž se dřevěnými dvoukřídlými vraty.

Na pozemku parc. č. 165 se nachází samostatně stojící, patrová budova s č.p. 32. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda budovy není zateplená. Budova je podsklepená. Střecha budovy je valbová s krytinou z živičné šindele. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha budovy je opatřena komínem, vikýři a střešními okny. Okna budovy jsou plastová.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a studny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 164 stojí stavba ubytovny č.p. 37. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 333 m2. Na pozemku parc. č. 165 stojí administrativní budova č.p. 32. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 651 m2. Na stavební pozemky parc. č. 164 a parc. č. 165 navazuje pozemek parc. č. 167, který je v katastru nemovitosti veden jako ostatní plocha o celkové výměře 4 553 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny dřevěným plotem s podezdívkou. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a kolonáda, která spojuje obě stavby. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 151 ve vlastnickém právu obce Povrly.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a kolonáda. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní a předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou: Věcné břemeno vstupu za účelem uložení, kontroly provozu, údržby, opravy a případné obnovy pod povrchem uloženého vodovodního potrubí v rozsahu dle GP č. 108-5/2003; oprávnění pro Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689/14, Teplice, IČ: 49099469; povinnost Parcela 167; Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 6.6.2006.


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Roztoky 37, Adresa, Povrly - Roztoky, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace