id. 1/2 RD na LV 53 + pozemky na LV 222 v Jablonci nad Nisou, okr. Semily

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 03604/20-MB
Nejnižší podání 640.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 19
Počet podání 55

Nejvyšší podání

0389d796
2.770.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
0389d796 2.770.000 Kč 3.12.2020 10:18:13.616868
f84a0c2c 2.760.000 Kč 3.12.2020 10:17:05.328793
0389d796 2.750.000 Kč 3.12.2020 10:16:14.188245
f6904c2c 2.740.000 Kč 3.12.2020 10:14:11.696189
0389d796 2.730.000 Kč 3.12.2020 10:10:49.517019
f6904c2c 2.720.000 Kč 3.12.2020 10:10:25.994207
0389d796 2.710.000 Kč 3.12.2020 10:06:58.018126
f6904c2c 2.700.000 Kč 3.12.2020 10:03:58.451822
0389d796 2.610.000 Kč 3.12.2020 10:00:05.681720
f6904c2c 2.600.000 Kč 3.12.2020 9:59:43.837474
0389d796 2.510.000 Kč 3.12.2020 9:56:43.621204
f6904c2c 2.500.000 Kč 3.12.2020 9:56:17.164892
0389d796 2.410.000 Kč 3.12.2020 9:52:41.620972
f6904c2c 2.400.000 Kč 3.12.2020 9:52:22.886930
0389d796 2.310.000 Kč 3.12.2020 9:49:02.521286
f6904c2c 2.300.000 Kč 3.12.2020 9:48:47.631299
0389d796 2.210.000 Kč 3.12.2020 9:45:30.261246
f6904c2c 2.200.000 Kč 3.12.2020 9:45:06.522777
0389d796 2.110.000 Kč 3.12.2020 9:42:14.728989
f6904c2c 2.100.000 Kč 3.12.2020 9:42:08.498674
0389d796 2.010.000 Kč 3.12.2020 9:38:37.121389
f6904c2c 2.000.000 Kč 3.12.2020 9:38:27.212319
0389d796 1.900.000 Kč 3.12.2020 9:35:31.489981
f6904c2c 1.800.000 Kč 3.12.2020 9:34:28.483240
0389d796 1.700.000 Kč 3.12.2020 9:32:49.096351
a0eaf622 1.610.000 Kč 3.12.2020 9:32:36.559150
0389d796 1.600.000 Kč 3.12.2020 9:32:18.798425
329fcdc5 1.510.000 Kč 3.12.2020 9:32:04.520359
0389d796 1.500.000 Kč 3.12.2020 9:31:04.596356
2f0fa026 1.410.000 Kč 3.12.2020 9:30:26.437524
0389d796 1.400.000 Kč 3.12.2020 9:29:37.065783
f6904c2c 1.300.000 Kč 3.12.2020 9:28:21.523971
426fa872 1.210.000 Kč 3.12.2020 9:26:44.168203
f6904c2c 1.200.000 Kč 3.12.2020 9:26:02.044714
426fa872 1.070.000 Kč 3.12.2020 9:24:44.721230
f6904c2c 1.060.000 Kč 3.12.2020 9:13:19.827413
36d39bd0 1.050.000 Kč 3.12.2020 9:09:54.062647
f6904c2c 1.000.000 Kč 3.12.2020 9:09:39.968628
ce971045 980.000 Kč 3.12.2020 9:08:45.253091
f6904c2c 970.000 Kč 3.12.2020 9:07:03.499843
426fa872 960.000 Kč 3.12.2020 9:06:35.540920
f3193e6f 950.000 Kč 3.12.2020 9:05:39.822650
f6904c2c 910.000 Kč 3.12.2020 9:05:22.932439
f3193e6f 900.000 Kč 3.12.2020 9:04:35.151921
36d39bd0 880.000 Kč 3.12.2020 9:04:21.509264
426fa872 830.000 Kč 3.12.2020 9:04:13.969086
f6904c2c 820.000 Kč 3.12.2020 9:04:00.832653
f3193e6f 800.000 Kč 3.12.2020 9:03:18.652288
2f0fa026 760.000 Kč 3.12.2020 9:03:06.412691
f3193e6f 750.000 Kč 3.12.2020 9:02:49.921298
426fa872 710.000 Kč 3.12.2020 9:02:29.908831
f3193e6f 700.000 Kč 3.12.2020 9:02:10.326776
426fa872 660.000 Kč 3.12.2020 9:01:49.387659
f6904c2c 650.000 Kč 3.12.2020 9:01:15.225601
36d39bd0 640.000 Kč 3.12.2020 9:00:04.913784

KrajLiberecký kraj
OkresSemily
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 03604/20-MB
Začátek dražby03.12.2020 09:00
Konec dražby03.12.2020 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání640.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)960.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota160.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211200924/6800
Variabilní symbol360420
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu

I) ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 84 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Horní Dušnice, č.p. 35, rod.dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 84) a pozemku p.č. 544/1 - trvalý travní porost, LV č. 53, v k.ú. Horní Dušnice, obec Jablonec nad Jizerou, okres Semily.

II) nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 539 - ostatní plocha, pozemku p.č. 540/1 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 540/2 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 540/3 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 541/2 - ostatní plocha, pozemku p.č. 544/2 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 546 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 549 - ostatní plocha, pozemku p.č. 550/1 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 552 - trvalý travní porost, LV č. 222, v k.ú. Horní Dušnice, obec Jablonec nad Jizerou, okres Semily.

Předmětem dražby je přízemní rodinný dům smíšené konstrukce s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se mimo zastavěnou část obce Jablonec nad Jizerou, v místní části Horní Dušnice jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží ve sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 703 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: město Jablonec nad Jizerou, č. p. 277, 512 43 Jablonec nad Jizerou. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, studnu a trativod. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2005 byly opraveny vnitřní omítky, instalováno nová krbová kamna a modernizace sociálního zázemí. 


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz. oznámení o přihlášených pohledávkách, které bude zveřejněno na úřední desce exekutora po konání první dražby.


Věcná břemena

Věcná břemena, která dražbou nezaniknou, nebyla zjištěna. Věcné břemeno užívání oprávnění pro Křivá Věra Paedr. a Křivý Jaroslav Ing., povinnost k Parcela: St. 84, Parcela: 544/1, dle listiny Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 24.02.2012, právní účinky vkladu práva ke dni 27.02.2012, zaniklo ze zákona, neboť oprávnění z věcného břemene zemřeli.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Horní Dušnice, část obce, Jablonec nad Jizerou, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace