1/12 pozemků v obci Lubenec, k.ú. Přibenice, okres Louny

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 21400/15-226
Nejnižší podání 24.341 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 4
Počet podání 31

Nejvyšší podání

f70cb8a5
140.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f70cb8a5 140.000 Kč 26.11.2020 13:51:25.801914
cebaa0ab 137.000 Kč 26.11.2020 13:49:59.755410
f70cb8a5 135.000 Kč 26.11.2020 13:45:04.435679
cebaa0ab 127.000 Kč 26.11.2020 13:40:49.291904
f70cb8a5 125.000 Kč 26.11.2020 13:37:03.142867
9e74e430 102.000 Kč 26.11.2020 13:36:31.510690
37c4d1a6 101.000 Kč 26.11.2020 13:36:20.857143
f70cb8a5 100.000 Kč 26.11.2020 13:35:56.366680
37c4d1a6 79.111 Kč 26.11.2020 13:35:02.076039
9e74e430 78.111 Kč 26.11.2020 13:34:32.502992
f70cb8a5 77.111 Kč 26.11.2020 13:33:00.902088
37c4d1a6 66.000 Kč 26.11.2020 13:32:29.590721
9e74e430 65.000 Kč 26.11.2020 13:31:52.736466
37c4d1a6 64.000 Kč 26.11.2020 13:31:22.980155
9e74e430 63.000 Kč 26.11.2020 13:30:41.022142
37c4d1a6 62.000 Kč 26.11.2020 13:30:13.472316
9e74e430 61.000 Kč 26.11.2020 13:29:52.797818
f70cb8a5 60.000 Kč 26.11.2020 13:29:23.889907
9e74e430 51.000 Kč 26.11.2020 13:27:25.229052
f70cb8a5 50.000 Kč 26.11.2020 13:25:57.104120
37c4d1a6 37.000 Kč 26.11.2020 13:25:42.539123
f70cb8a5 36.000 Kč 26.11.2020 13:25:32.470502
37c4d1a6 32.341 Kč 26.11.2020 13:21:29.873091
9e74e430 31.341 Kč 26.11.2020 13:12:43.159491
37c4d1a6 30.341 Kč 26.11.2020 13:11:41.180775
9e74e430 29.341 Kč 26.11.2020 13:06:20.875966
37c4d1a6 28.341 Kč 26.11.2020 13:05:27.095200
9e74e430 27.341 Kč 26.11.2020 13:03:31.123809
cebaa0ab 26.341 Kč 26.11.2020 13:03:05.093549
9e74e430 25.341 Kč 26.11.2020 13:01:14.099953
cebaa0ab 24.341 Kč 26.11.2020 13:00:58.755365

KrajÚstecký kraj
OkresLouny
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 21400/15-226
Začátek dražby26.11.2020 13:00
Konec dražby26.11.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání24.341 Kč
Výsledná cena (odhadní)36.511 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota2.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1521400226
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky parc. č. 76 a parc. č. 1175/2 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemek parc. č. 76 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 747 m2. Pozemek parc. č. 1175/2 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 281 m2. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plocha smíšená nezastavěného území. Pozemky mají nepravidelný tvar. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1130/1 ve vlastnickém právu obce Lubenec.

Pozemek parc. č. 171/12 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 10 976 m2. Pozemek je v územním plánu veden jako zemědělská plocha. Pozemek má nepravidelný tvar. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1141/1 ve vlastnickém právu České republiky.

Pozemky parc. č. 438/1, parc. č. 553/11 a parc. č. 553/10 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemek parc. č. 438/1 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 937 m2. Pozemek parc. č. 553/11 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 644 m2. Pozemek parc. č. 553/10 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 24 987 m2. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plocha zemědělská a plocha přírodní. Pozemky mají nepravidelný tvar. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 553/129 ve vlastnickém právu České republiky.

Pozemky parc. č. 814/17, parc. č. 848/3 a parc. č. 848/4 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemek parc. č. 814/17 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 12 773 m2. Pozemek parc. č. 848/3 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 223 m2. Pozemek parc. č. 848/4 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 151 m2. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plocha zemědělská a plocha přírodní. Pozemky mají nepravidelný tvar. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 814/39 ve vlastnickém právu České republiky.

Pozemky parc. č. 934/1 a parc. č. 934/4 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemek parc. č. 934/1 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 19 126 m2. Pozemek parc. č. 934/4 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 2 303 m2. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plocha smíšená nezastavěného území. Pozemky mají nepravidelný tvar. Na pozemcích se nachází porosty. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1158/1 ve vlastnickém právu Ústeckého kraje.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech váznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.): - pachtovní právo ve prospěch BOTEP Plus, spol. s r.o., IČ: 64357571, které je spojeno s pozemky zapsanými na LV 84, k.ú. Přibenice.


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Přibenice, část obce, Lubenec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace