Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id 1/4 zahrady, k.ú. Damníkov, okr. Ústí nad Orlicí

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 8885/16-099
Nejnižší podání 76.000 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajStředočeský kraj
OkresKladno
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 8885/16-099
Začátek dražby24.11.2020 10:00
Konec dražby24.11.2020 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání76.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)114.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0888516
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

pozemky se nacházejí na jižním okraji zastavěné části obce Damníkov. Jedná se o sousedící travnaté pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zahrada o výměře 1 310 m2. Pozemky jsou na severní straně ohraničené zpevněnou komunikací. Na travnatých pozemcích se nachází několik listnatých stromů. V době oceňování byly rovinné pozemky nevyužívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 2304/2, který je ve vlastnictví obce Damníkov.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°11'21.43"N 14°2'40.9"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace