BUS: KAROSA C 934.1351 TMKC41351 VIN: TMKC413511M004514, RZ: 1AX 6711, žluté barvy

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 147 EX 1211/19
Nejnižší podání 21.780 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 13
Počet podání 6

Nejvyšší podání

285babcc
31.780 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
285babcc 31.780 Kč 5.2.2021 10:35:40.532436
4c01bcd1 29.780 Kč 5.2.2021 10:32:04.598392
285babcc 27.780 Kč 5.2.2021 10:30:17.622590
4c01bcd1 25.780 Kč 5.2.2021 10:29:50.005076
285babcc 23.780 Kč 5.2.2021 10:29:28.182569
4c01bcd1 21.780 Kč 5.2.2021 10:21:54.367459

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby147 EX 1211/19
Začátek dražby05.02.2021 10:00
Konec dražby05.02.2021 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 5, JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D.
Malátova 645/18, 150 00 Praha 5, Smíchov

Kontaktní osoba

JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D.
telefon: 251551860,
ondrej.hanak@eupraha5.cz


Nejnižší podání21.780 Kč
Výsledná cena (odhadní)65.340 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníka2105785472/2700
Variabilní symbol121119
Specifický symbolRČ nebo IČ

Popis

BUS: KAROSA C 934.1351 TMKC41351 VIN: TMKC413511M004514, RZ: 1AX 6711, žluté barvy, jedná se o speciálně upravený autobus sloužící k výuce žáků v autoškole. 

Termín prohlídky

Více informací na tel. 734 820 859


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Malátova 645/18, Adresa, Praha 5 - Smíchov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.