Orná půda a neevidovaná chata - Morávka

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 225 EX 1373/17-2
Nejnižší podání 925.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 5
Počet podání 10

Nejvyšší podání

ebbe673b
1.015.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ebbe673b 1.015.000 Kč 3.12.2020 11:25:36.591112
21ee49d4 1.005.000 Kč 3.12.2020 11:23:13.834005
ebbe673b 995.000 Kč 3.12.2020 11:18:17.741088
21ee49d4 985.000 Kč 3.12.2020 11:13:20.356210
ebbe673b 975.000 Kč 3.12.2020 11:08:47.341611
78df4730 965.000 Kč 3.12.2020 11:03:50.013576
ebbe673b 955.000 Kč 3.12.2020 10:59:42.921253
21ee49d4 945.000 Kč 3.12.2020 10:59:07.182672
78df4730 935.000 Kč 3.12.2020 10:55:00.090085
21ee49d4 925.000 Kč 3.12.2020 10:03:28.289445

KrajMoravskoslezský kraj
OkresFrýdek-Místek
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby225 EX 1373/17-2
Začátek dražby03.12.2020 10:00
Konec dražby03.12.2020 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Pavla Nevěřilová, JUDr.
K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

Kontaktní osoba

Jana Pěkná
telefon: 583 301 462,
pekna@exekutor-sumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Pátek08:00 - 11:00

Nejnižší podání925.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.850.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka245529199/0300
Variabilní symbol0137317
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

OPAKOVANÁ DRAŽBA

nemovitých věcí povinného:

- Pozemek, parcela 1329/2 o výměře 2885m², orná půda

zapsaných na listu vlastnictví č. 4287 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Frýdek-Místek, pro obec Morávka, kat. území Morávka.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

Na nemovité věci - pozemku p.č. 1329/2 - orná půda, při jeho levé hranici, uprostřed (pohled z přístupové

komunikace) je situována přízemní, dřevěná, chata neevidovaná v KN, se sedlovou střechou krytou lepenkovou

krytinou.

Na nemovité věci - pozemku p.č. 1329/2 - orná půda, při jeho horní, pravé hranici (pohled z přístupové

komunikace) je situována přízemní, dřevěná, vedlejší stavba „kůlny“ s mírnou sedlovou střechou krytou plechovou

krytinou. Vlevo od této vedlejší stavby „kůlny“ (pohled z přístupové komunikace) je situováno suché WC.

Při místním šetření byly zjištěny tyto venkovní úpravy (oplocení - drátěné pletivo v ocelových sloupcích, kamenná

zídka, kamenné a zpevněné plochy).


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Morávka, okres Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace