Podíl 1/2 rodinný dům + zahrada - Libina

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 225 18/00
Nejnižší podání 60.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 7
Počet podání 18

Nejvyšší podání

6e37e1b6
90.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
6e37e1b6 90.000 Kč 3.12.2020 11:04:00.047608
f7fd0efe 87.000 Kč 3.12.2020 11:03:12.012455
6e37e1b6 86.000 Kč 3.12.2020 11:00:09.019093
fe5d34b6 85.000 Kč 3.12.2020 10:59:22.446725
6e37e1b6 84.000 Kč 3.12.2020 10:59:01.057078
fe5d34b6 83.000 Kč 3.12.2020 10:58:35.676113
f7fd0efe 82.000 Kč 3.12.2020 10:58:15.464041
fe5d34b6 81.000 Kč 3.12.2020 10:57:57.686598
6e37e1b6 80.000 Kč 3.12.2020 10:52:03.937107
e7bea08b 68.000 Kč 3.12.2020 10:51:53.918654
f7fd0efe 67.000 Kč 3.12.2020 10:49:02.593850
fe5d34b6 66.000 Kč 3.12.2020 10:46:35.709279
f7fd0efe 65.000 Kč 3.12.2020 10:30:52.920406
fe5d34b6 64.000 Kč 3.12.2020 10:23:04.662118
f7fd0efe 63.000 Kč 3.12.2020 10:17:26.376784
e7bea08b 62.000 Kč 3.12.2020 10:00:24.330147
fe5d34b6 61.000 Kč 3.12.2020 10:00:14.755401
e7bea08b 60.000 Kč 3.12.2020 10:00:07.825621

KrajOlomoucký kraj
OkresŠumperk
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby225 18/00
Začátek dražby03.12.2020 10:00
Konec dražby03.12.2020 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Pavla Nevěřilová, JUDr.
K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

Kontaktní osoba

Jana Pěkná
telefon: 583 301 462,
pekna@exekutor-sumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Pátek08:00 - 11:00

Nejnižší podání60.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)90.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka245529199/0300
Variabilní symbol0001800
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

DOBROVOLNÁ DRAŽBA:

Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem ve vlastnictví zemřelého Vojtěcha Lišky, bytem

Libina čp.351, Libina, PSČ: 788 05, nar. 24. 3. 1958, a to:


zapsaný na listu vlastnictví č. 133 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci - Katastrálního pracoviště Šumperk, pro obec Libina, kat. území Horní Libina.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Libina, Obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace