OPAKOVANÁ DRAŽBA - Pozemek v obci Bystřec, okr. Ústí nad Orlicí

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 15194/11-MG
Nejnižší podání 48.450 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 2

Nejvyšší podání

431b6871
51.450 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
431b6871 51.450 Kč 27.1.2021 10:25:35.451664
a5c5f7c4 48.450 Kč 27.1.2021 10:00:09.923925

KrajPardubický kraj
OkresÚstí nad Orlicí
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 15194/11-MG
Začátek dražby27.01.2021 10:00
Konec dražby27.01.2021 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Marcela Gomolová
telefon: 544 508 311,
m.gomolova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání48.450 Kč
Výsledná cena (odhadní)96.900 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211175327/6800
Variabilní symbol1519411
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Nemovitá věc zapsaná na LV č. 554 k. ú. Bystřec se nachází v obci Bystřec,  v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) AB - CREDIT a. s., IČ: 40522610, se sídlem Praha 1, Nové Město, Opletalova 1603/57, PSČ: 110 00, ve výši 3.993,90 Kč s přísl., rozhodné datum 06.03.2009 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 47 doručena dne 31.07.2013.

2) Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, se sídlem Ostrava, Vítkovice, Jeremenkova 161/11, PSČ: 703 00, zast. JUDr. Janem Szewczykem, advokátem ve výši 170.464,50 rozhodné datum 06.08.2012 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 52 doručena dne 05.12.2013, doplnění č.l. 139 dne 19.06.2017, č.l. 227 dne 07.08.2019.

3) Okresní správa sociálního zabezpečení Ústí nad Orlicí, se sídlem Ústí nad Orlicí, Smetanova 43, PSČ: 562 01, ve výši 73.640,- Kč, rozhodné datum 15.1.2002 – vznik zástavního práva, 4.skupina.

Přihláška č.l. 53 doručena dne 17.02.2014.

4) Mgr. Ing. Josef Cingroš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, se sídlem Brno, Bohunická 728/24a, PSČ: 619 00, ve výši 7.865,- Kč (009 EX 2807/14), rozhodné datum 23.05.2017 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 125 doručena dne 23.05.2017.

5) Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, se sídlem Ostrava, Vítkovice, Jeremenkova 161/11, PSČ: 703 00, ve výši 190.819,- Kč, rozhodné datum 05.06.2017 – doručení přihlášky, 6.skupina.

Přihláška č.l. 128 doručena dne 05.06.2017.

6) Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IČ: 48173398, se sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ: 561 64, ve výši 16.678,- Kč, rozhodné datum 10.12.2015 – podání ex.návrhu, 4.skupina.

Přihláška č.l. 130 doručena dne 06.06.2017.

7) I-Xon a.s., IČ: 28218761, se sídlem Praha 3 – Žižkov, Husitská 344/63, PSČ: 130 00, zast. JUDr. Petrem Maškem, advokátem, ve výši 156.169,94 Kč, rozhodné datum 09.01.2017 – podání ex.návrhu, 4.skupina.

Přihláška č.l. 131 doručena dne 07.06.2017 /NEBUDE PŘIHLÍŽENO, NENÍ PODÁNO ZA POVINNÝM/.

8) Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, ve výši 260.342,57 Kč, rozhodné datum 20.11.2014 – podání ex.návrhu, 4.skupina.

Přihláška č.l. 141 doručena dne 27.06.2017.

9) Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, IČ 41197518, se sídlem Praha 3, Orlická 4/2020, PSČ: 130 00, Regionální pobočka Hradec Králové, pobočka pro Královéhradecký a Pardubický kraj, ve výši

- 11.502,- Kč, rozhodné datum 17.04.2009 – vznik zástavního práva, 4.skupina,

- 3.080,- Kč, rozhodné datum 04.03.2011 – vznik zástavního práva, 4.skupina,

- 3.720,- Kč, rozhodné datum 12.07.2018 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 144 doručena dne 04.07.2017, č.l. 222 dne 19.07.2019, č.l. 234 dne 23.09.2019.

10) Česká televize, IČ: 00027383, se sídlem Praha 4, Podolí, Na Hřebenech 1132/4, PSČ: 147 00, zast. JUDr. Daliborem Kalcsem, advokátem, ve výši 6.190,49 Kč, rozhodné datum 01.04.2014 – podání ex.návrhu, 4.skupina.

Přihláška č.l. 151 doručena dne 10.07.2017, č.l. 220 dne 16.07.2019.

11) Město Česká Třebová, IČ: 00278653, se sídlem Česká Třebová, Staré náměstí 78, PSČ: 560 13, ve výši 197.481,- Kč, rozhodné datum 08.10.2002 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 228 doručena dne 19.08.2019.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Bystřec, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace