Dražba ostatní komunikace parc. č. 2133/23, k.ú. Chomutov II.

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 147 EX 5/10-244
Nejnižší podání 33.200 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 11

Nejvyšší podání

cbf2c571
73.200 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
cbf2c571 73.200 Kč 26.1.2021 11:02:48.643142
c4ee379e 63.200 Kč 26.1.2021 11:02:18.905890
cbf2c571 62.200 Kč 26.1.2021 11:02:00.623322
c4ee379e 57.200 Kč 26.1.2021 11:00:36.347461
cbf2c571 53.200 Kč 26.1.2021 10:59:54.411293
c4ee379e 48.200 Kč 26.1.2021 10:59:18.711172
cbf2c571 44.200 Kč 26.1.2021 10:59:02.313078
c4ee379e 39.200 Kč 26.1.2021 10:58:28.634064
cbf2c571 35.200 Kč 26.1.2021 10:58:07.519354
c4ee379e 34.200 Kč 26.1.2021 10:18:03.241712
b431f90d 33.200 Kč 26.1.2021 10:00:15.973198

KrajÚstecký kraj
OkresChomutov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby147 EX 5/10-244
Začátek dražby26.01.2021 10:00
Konec dražby26.01.2021 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 5, JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D.
Malátova 645/18, 150 00 Praha 5, Smíchov

Kontaktní osoba

JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D.
telefon: 251551860,
ondrej.hanak@eupraha5.cz


Nejnižší podání33.200 Kč
Výsledná cena (odhadní)66.400 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2108394653/2700
Variabilní symbol510
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu (ostatní komunikace - parc. č. 2133/23) k.ú. Chomutov II.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°27'45.99"N 13°23'46.37"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace