Opakovaná: Pozemek Mankovice, okr. Nový Jičín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 04190/09-MG
Nejnižší podání 17.500 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 4
Počet podání 7

Nejvyšší podání

c4ef2179
23.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
c4ef2179 23.500 Kč 24.2.2021 9:27:25.477344
8fbd47f8 22.500 Kč 24.2.2021 9:27:03.895542
c4ef2179 21.500 Kč 24.2.2021 9:04:48.180874
8fbd47f8 20.500 Kč 24.2.2021 9:04:37.874941
c4ef2179 19.500 Kč 24.2.2021 9:03:52.375436
8fbd47f8 18.500 Kč 24.2.2021 9:03:43.750809
c4ef2179 17.500 Kč 24.2.2021 9:00:25.836269

KrajMoravskoslezský kraj
OkresNový Jičín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 04190/09-MG
Začátek dražby24.02.2021 09:00
Konec dražby24.02.2021 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Marcela Gomolová
telefon: 544 508 311,
m.gomolova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání17.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)35.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211185453/6800
Variabilní symbol419009
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o ocenění nemovité věci - pozemku p.č. 1843 - ostatní plocha, v k.ú. Mankovice, obec Mankovice, okres Nový Jičín, který je situován v jižní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Anna Stojková, nar. 11.10.1973, bytem Karviná – Ráj, Školská 466/58, PSČ: 734 01, zast. Mgr. Tomášem Gureckým, advokátem, ve výši 114.453,32 Kč, rozhodné datum 20.03.2009 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 64 doručena dne 29.09.2009, č.l. 77 dne 12.10.2009, č.l. 313 dne 18.01.2019.

2) JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, se sídlem Klatovy, Za Beránkem 836, PSČ: 339 01, ve výši 7.865,- Kč (120 EX 4330/09, opr. Intrum Czech, s.r.o.), rozhodné datum 03.12.2018 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 263 doručena dne 03.12.2018.

3) ČEZ Prodej, s.r.o., IČ: 27232433, se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ: 140 53, zast. Mgr. Davidem Jüngerem, advokátem, ve výši 9.988,- Kč, rozhodné datum 23.12.2013 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 271 doručena dne 03.12.2018, č.l. 389 dne 07.08.2010.

4) JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – východ, se sídlem Praha 4, Michelská 1326/62, PSČ: 140 00, ve výši 7.865,- Kč (081 EX 06415/14, opr. Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group), rozhodné datum 04.12.2018 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 275 doručena dne 04.12.2018.

5) JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-venkov, se sídlem Brno, Veveří 125, PSČ: 616 45, ve výši 7.865,- Kč (č.j. 137 Ex 15999/10, opr. MUDr. Magdalena Otrubová, Helena Krátká), rozhodné datum 05.12.2018 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 281 doručena dne 05.12.2018.

6) JUDr. Vladimír Plášil, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 7, se sídlem Praha 7, Jankovcova 13, PSČ: 170 00, ve výši 8.591,- Kč (063 EX 3343/09, opr. REALBOHEMIA, a.s.), rozhodné datum 06.09.2010 – doručení EZP na KP, 4.skupina.

Přihláška č.l. 285 doručena dne 11.12.2018, č.l. 368 dne 16.09.2019, č.l. 453 dne 08.07.2020.

7) Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, se sídlem Moravská Ostrava a Přívoz, Na Jízdárně 3162/3, PSČ: 709 00, Územní pracoviště v Karviné, se sídlem Karviná, Zakladatelská 974/20, PSČ: 735 06, ve výši

- 3.852,29 Kč, rozhodné datum 07.03.2018 – vznik zástavního práva, 4.skupina,

- 222,- Kč, rozhodné datum 12.12.2018 – doručení přihlášky, 6.skupina,

- 308,71 Kč, rozhodné datum 23.07.2019 – doručení přihlášky, 6.skupina.

Přihláška č.l. 288 doručena dne 12.12.2018, č.l. 357 dne 23.7.2019.

8) Český inkasní kapitál, a.s., se sídlem: Praha 1, Václavské nám. 808/66, PSČ 110 00 IČ: 27646751, zast. JUDr. Romanem Majerem, advokátem, ve výši 16.109,- Kč, rozhodné datum 30.04.2014 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 293 doručena dne 20.12.2018, č.l. 373 dne 24.09.2019, č.l. 474 dne 09.09.2020.

9) Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33/969, PSČ: 114 07, zast. JUDr. Petrem Balcarem, advokátem, ve výši 41.245,82 Kč, rozhodné datum 23.12.2008 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 303 doručena dne 14.01.2019, č.l. 380 dne 27.09.2019.

10) REALBOHEMIA a.s., IČ: 45242968, se sídlem Praha 5, Ostrovského 253/3, PSČ: 150 00, zast. JUDr. Hanou Záveskou, advokátkou, ve výši 15.878,19 Kč, rozhodné datum 25.11.2009 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 312 doručena dne 18.01.2019, č.l. 379 dne 25.09.2019.

11) Statutární město Havířov, IČO: 00297488, se sídlem Havířov, Svornosti 86/2, Město, PSČ: 736 01, zast. Mgr. Pavlou Kubíčkovou, advokátkou, ve výši 2.160,- Kč, rozhodné datum 12.03.2018 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 360 doručena dne 15.08.2019, č.l. 461 dne 08.07.2020.

12) Okresní správa sociálního zabezpečení Karviná, se sídlem Karviná, Nám. Budovatelů 1333/31, PSČ: 735 06, ve výši 47.300,- Kč, rozhodné datum 23.09.2019 – vznik zástavního práva, 4.skupina.

Přihláška č.l. 383 doručena dne 01.10.2019, č.l. 479 dne 16.09.2020.

13) Finanční úřad pro Zlínský kraj, se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 21, PSČ: 761 86, Územní pracoviště ve Vsetíně, se sídlem Vsetín, Smetanova 1110, PSČ: 755 01, ve výši 4.262,- Kč, rozhodné datum 27.01.2020 – vznik zástavního práva, 4.skupina. .

Přihláška č.l. 384 doručena dne 03.10.2019, č.l. 458 dne 08.07.2020.

14) Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, se sídlem Moravská Ostrava a Přívoz, Na Jízdárně 3162/3, PSČ: 709 00, Územní pracoviště Ostrava II, se sídlem Ostrava – Jih, Horní 1619/63, PSČ: 700 30, ve výši 4.824,90 Kč, rozhodné datum 15.07.2020 – doručení přihlášky, 6.skupina. 


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Mankovice, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace