Dražba chaty v obci Horoušany okres Praha-východ

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 177 EX 418/19-288
Nejnižší podání 2.266.667 Kč
Minimální příhoz 50.000 Kč
Počet účastníků 22
Počet podání 55

Nejvyšší podání

a646d3cb
5.090.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
a646d3cb 5.090.000 Kč 4.3.2021 10:40:01.026171
3e278e3d 5.040.000 Kč 4.3.2021 10:38:40.840296
a646d3cb 4.990.000 Kč 4.3.2021 10:34:33.836679
3e278e3d 4.940.000 Kč 4.3.2021 10:34:26.424858
a646d3cb 4.890.000 Kč 4.3.2021 10:34:20.492242
3e278e3d 4.840.000 Kč 4.3.2021 10:34:08.100264
a646d3cb 4.790.000 Kč 4.3.2021 10:30:15.862163
3e278e3d 4.740.000 Kč 4.3.2021 10:30:09.428503
a646d3cb 4.690.000 Kč 4.3.2021 10:26:08.840924
3e278e3d 4.640.000 Kč 4.3.2021 10:26:01.015732
a646d3cb 4.590.000 Kč 4.3.2021 10:25:57.628918
ccf975a8 4.540.000 Kč 4.3.2021 10:25:52.189124
a646d3cb 4.440.000 Kč 4.3.2021 10:22:15.444693
b1c96961 4.390.000 Kč 4.3.2021 10:22:03.774171
a646d3cb 4.340.000 Kč 4.3.2021 10:10:55.263116
ccf975a8 4.290.000 Kč 4.3.2021 10:10:48.589245
a646d3cb 4.240.000 Kč 4.3.2021 10:10:36.409698
572b4bc1 4.190.000 Kč 4.3.2021 10:10:14.301324
ccf975a8 4.140.000 Kč 4.3.2021 10:10:02.534315
a646d3cb 4.090.000 Kč 4.3.2021 10:09:50.562239
3e278e3d 4.040.000 Kč 4.3.2021 10:09:45.097748
ccf975a8 3.990.000 Kč 4.3.2021 10:09:41.769060
a646d3cb 3.940.000 Kč 4.3.2021 10:09:32.132195
ccf975a8 3.890.000 Kč 4.3.2021 10:09:10.424188
572b4bc1 3.840.000 Kč 4.3.2021 10:09:04.752407
ccf975a8 3.790.000 Kč 4.3.2021 10:08:45.239173
63c5c14e 3.740.000 Kč 4.3.2021 10:08:38.581861
ccf975a8 3.690.000 Kč 4.3.2021 10:08:30.004150
a646d3cb 3.640.000 Kč 4.3.2021 10:08:24.728013
ccf975a8 3.590.000 Kč 4.3.2021 10:07:44.179232
a646d3cb 3.540.000 Kč 4.3.2021 10:07:36.703052
ccf975a8 3.490.000 Kč 4.3.2021 10:07:20.168933
c28fb955 3.440.000 Kč 4.3.2021 10:07:14.471276
ccf975a8 3.390.000 Kč 4.3.2021 10:07:04.094287
a646d3cb 3.340.000 Kč 4.3.2021 10:06:58.984313
ccf975a8 3.290.000 Kč 4.3.2021 10:06:44.060299
dce16f32 3.190.000 Kč 4.3.2021 10:06:36.144688
c28fb955 3.140.000 Kč 4.3.2021 10:06:30.231067
dce16f32 3.090.000 Kč 4.3.2021 10:06:19.629283
a646d3cb 3.040.000 Kč 4.3.2021 10:06:16.286115
3e278e3d 2.990.000 Kč 4.3.2021 10:06:04.257343
a646d3cb 2.940.000 Kč 4.3.2021 10:05:56.910112
dce16f32 2.890.000 Kč 4.3.2021 10:05:47.056184
c28fb955 2.840.000 Kč 4.3.2021 10:05:44.362910
a646d3cb 2.790.000 Kč 4.3.2021 10:05:25.634075
ccf975a8 2.740.000 Kč 4.3.2021 10:05:04.009177
c28fb955 2.666.667 Kč 4.3.2021 10:04:52.212435
dce16f32 2.616.667 Kč 4.3.2021 10:04:46.417376
3e278e3d 2.566.667 Kč 4.3.2021 10:04:35.645065
c28fb955 2.516.667 Kč 4.3.2021 10:04:24.837497
a646d3cb 2.466.667 Kč 4.3.2021 10:03:53.301740
c28fb955 2.416.667 Kč 4.3.2021 10:03:33.556612
a646d3cb 2.366.667 Kč 4.3.2021 10:01:44.324909
b1c96961 2.316.667 Kč 4.3.2021 10:00:30.176356
3e278e3d 2.266.667 Kč 4.3.2021 10:00:10.851799

KrajStředočeský kraj
OkresPraha-východ
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby177 EX 418/19-288
Začátek dražby04.03.2021 10:00
Konec dražby04.03.2021 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Zlín, Jenerál, Marek, Mgr.
Krátká 4447, 760 01 Zlín

Kontaktní osoba

Jakub Zetík
mobil: 724 305 006
jeneral@euzl.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Úterý08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Středa08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 11:0012:00 - 15:00
Pátek08:00 - 11:0012:00 - 15:00

Nejnižší podání2.266.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.400.000 Kč
Minimální výše příhozu50.000 Kč
Dražební jistota350.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2108578452/2700
Variabilní symbol41819
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu stavby rodinné rekreace a č.e. 36 a navazující pozemek zahrady parcelní číslo 539/18 v katastrálním území Horoušany, obci Horoušany, okres Praha-východ. Stavba rodinné rekreace je užívána jako ubytovna sezónních dělníků. Dle platného územního plánu je plocha pozemků začleněna do ploch určených k zastavění objekty čistého bydlení BC. Pozemky jsou rovinné, stavební pozemek je zcela zastavěn stavbou rodinné rekreace. Součástí pozemku zahrady je kopaná studna, venkovní úpravy, trvalé porosty okrasného typu. Na stejné parcele byly zjištěny dvě vedlejší stavby, z nichž jedna z nich obsahuje suché WC, druhá je kůlnou. Na ploše je i mobilní bazén. K pozemkům vede zpevněná komunikace. V místě je možnost napojení staveb na vodovod, kanalizaci i elektrickou energii. Stavba rodinné rekreace je napojena pouze na elektřinu. Obec není plynofikována. Samotná stavba rodinné rekreace je zděná, nepodsklepená, se sedlovou střechou s nízkým krovem. Objekt založen na betonových základech, stěny zděné, krov dřevěný, krytinu tvoří eternitové dílce. Omítky vnitřní i venkovní kompletní původní. Stavba obsahuje předsíň, kuchyň a jeden pokoj. Objekt není možné celoročně obývat, topení na tuhá paliva kamny. V případě, že bude na pozemku realizován objekt v souladu s územním plánem, může být tato budova využitá jako zařízení staveniště. Příslušenství stavby hlavní tedy tvoří dřevěné suché WC – latrína, venkovní úpravy kolem stavby a vedlejší stavba – dřevěná kůlna.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Komerční banka a.s., Na Příkopě 969/33, 11407 Praha 1, Staré Město, IČ: 45317054, 1 026 305,63 Kč, v d) zajištěno k 23.10.2017

2.      OSSZ Praha - východ , Sokolovská 855/225, 19000 Praha 9,  101 336,-Kč z titulu nedoplatku pojistného v 6. sk. (f) k 9.2.2021

3.      Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 15057 Praha 5, IČ: 00001350, 1.779.206,76 Kč v d) k 14.7.2020, + zajištěno EZP k 16.10.2020, vymáháno v 206 EX 2681/20

4.      Finanční úřad pro Středočeský kraj -územní pracoviště Praha-východ, Thámova 291/27, 18621 Praha 8, IČ: 72080043, celkem  63.978,- Kč v f) k 1.3.2021


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°5'51.46"N 14°42'43.27"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace