Dražba rekreačního objektu s pozemky v obci Budišov nad Budišovkou, Guntramovice ev. č. 3

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00483/20-032
Nejnižší podání 726.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 5
Počet podání 25

Nejvyšší podání

10152bcb
971.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
10152bcb 971.000 Kč 24.2.2021 10:58:41.772973
4638d6f1 970.000 Kč 24.2.2021 10:53:52.552877
10152bcb 961.000 Kč 24.2.2021 10:51:41.175066
4638d6f1 960.000 Kč 24.2.2021 10:46:59.898913
10152bcb 941.000 Kč 24.2.2021 10:46:41.276606
4638d6f1 940.000 Kč 24.2.2021 10:41:53.741443
10152bcb 921.000 Kč 24.2.2021 10:40:32.500766
4638d6f1 920.000 Kč 24.2.2021 10:35:54.081922
14fdf127 901.000 Kč 24.2.2021 10:33:56.801917
4638d6f1 900.000 Kč 24.2.2021 10:32:34.456730
14fdf127 861.000 Kč 24.2.2021 10:32:00.928286
4638d6f1 860.000 Kč 24.2.2021 10:31:48.042675
14fdf127 841.000 Kč 24.2.2021 10:31:06.484587
4638d6f1 840.000 Kč 24.2.2021 10:30:58.938417
14fdf127 811.000 Kč 24.2.2021 10:30:44.461197
10152bcb 810.000 Kč 24.2.2021 10:30:06.096388
14fdf127 801.000 Kč 24.2.2021 10:29:45.141273
4638d6f1 800.000 Kč 24.2.2021 10:29:09.317185
14fdf127 781.000 Kč 24.2.2021 10:27:09.162752
4638d6f1 780.000 Kč 24.2.2021 10:25:05.845768
14fdf127 751.000 Kč 24.2.2021 10:21:22.786007
4638d6f1 750.000 Kč 24.2.2021 10:20:26.615508
14fdf127 728.000 Kč 24.2.2021 10:15:04.358924
4638d6f1 727.000 Kč 24.2.2021 10:11:01.189749
14fdf127 726.000 Kč 24.2.2021 10:01:15.139712

KrajMoravskoslezský kraj
OkresOpava
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00483/20-032
Začátek dražby24.02.2021 10:00
Konec dražby24.02.2021 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mg. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání726.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.089.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota70.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0048320
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci, a to:

- pozemek parcela č. 317, ostatní plocha o výměře 302 m², 

- pozemek parcela č. 318, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m². Součástí je stavba: Guntramovice, č.e. 3, rod.rekr. Stavba stojí na pozemku p.č.: 318,

zapsané na listu vlastnictví č. 110 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, pro obec Budišov nad Budišovkou, katastrální území Guntramovice.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

Nezjištěno.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.


Popis dražených nemovitých věcí:

Dražené nemovité věci jsou situovány v okrese Opava, ve městě Budišov nad Budišovkou, části Guntramovice, cca 950 m od zastávky bus „Budišov nad Budišovkou, Guntramovice“. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení a rodinné rekreace. Přístup a příjezd k nemovitých věcem je z pozemku parc.č. 306, který je ve vlastnictví města Budišov nad Budišovkou. V okolí nemovité věci není k dispozici žádná občanská vybavenost. Ve městě Budišov nad Budišovkou je k dispozici rozšířená občanská vybavenost, vzdálenost do centra města je cca 4 km.


Popis pozemků:

Pozemky jsou ve funkčním celku se stavbou pro rodinnou rekreaci, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou v části svažité a nachází se zde stavba pro rodinnou rekreaci, venkovní úpravy a trvalé porosty. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 343 m².


Popis stavby pro rodinnou rekreaci č.e.3, která je součástí pozemku parc.č. 318:

Stavba je samostatně stojící, se suterénem, jedním nadzemním podlažím a podkrovím pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou smíšené. Svislé obvodové konstrukce jsou v suterénní části zděné, v nadzemní části dřevěné. Střecha je sedlová, se střešní krytinou z osinkocementových šablon. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou vápenné na zděné části (v části opadané), dřevěné konstrukce jsou opatřeny nátěry. Okna jsou dřevěná zdvojená, vrata dřevěné. Vytápění objektu bude zřejmě lokální, na tuhá paliva.

Ostatní vybavení není znalci známo.

Objekt je napojen na IS: zřejmě elektro. Ostatní sítě nebylo možno zjistit.

Zastavěná plocha objektu činí 41 m². Obytnou plochu znalec odhaduje na cca 60 m² (bez suterénu).

Stavba je v užívání cca 40 let a její technický stav odpovídá uvedenému stáří.


Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Guntramovice ev. č. 3, Adresa, Budišov nad Budišovkou - Guntramovice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace