Rodinný dům, zahrada a ostatní plochy v Prosetíně - spoluvlastnický podíl 1/2

Do začátku dražby zbývá: 14 dnů 7 hodin 44 minut 23 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 19494/19-326
Nejnižší podání 488.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajVysočina
OkresŽďár nad Sázavou
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 19494/19-326
Začátek dražby27.04.2021 10:00
Konec dražby27.04.2021 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání488.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)732.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol1949419
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši ½ k rodinnému domu včetně zahrady a dalších pozemků v obci Prosetín, okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina. Nemovité věci netvoří jeden funkční celek. Část nemovitých věcí se nachází v centru obce Prosetín, v její zastavěné části. Část nemovitých věcí představující pozemky ostatní plochy je umístěna severně od Prosetína (cca 5 km). V obci je dostupná základní občanská vybavenost, je zde napojení na veřejný vodovod a plynovod. Autobusové linky jezdí ve směrech Bystřice nad Pernštejnem a Olešnice. Katastrálním územím obce neprochází železniční trať. Nejbližší železniční stanice se nachází v obci Bystřice nad Pernštejnem a Letovice.

Součástí pozemku zastavěné plochy a nádvoří je rodinný dům č.p. 61. Tento rodinný dům představuje dvojdům v zástavbě rodinných domů. Rodinný dům je ze smíšeného zdiva, má jedno nadzemní podlaží, obývané podkroví a je podsklepen. Objekt je zastřešen valbovou střechou s pálenou střešní krytinou. Fasáda objektu je bílá s plastovými okny, soklová část je kamenná. Dům disponuje rovněž verandou umístěnou ze strany objektu, ve které se nachází hlavní vstup do objektu. Ve štítu domu je balkon s dřevěným zábradlím. Celkový stav exteriéru objektu je dobrý, v některých částech je omítka domu popraskaná. Dle Veřejného dálkového přístupu RÚIAN bylo zjištěno, že je objekt napojen na elektřinu, vodovod a plynovod, odpad je sveden do jímky. Dům je umístěn na rovinatém pozemku, na kterém je rovněž umístěna samostatná garáž o jednom nadzemní podlaží, s rovným zastřešením. Pozemek je oplocen dřevěným plotem. Zastavěná plocha domu činí odhadem 150,00 m2. Na základě informací získaných z náhledu do katastru nemovitostí (LV, katastrální mapa a ortomapa), provedeného místního šetření a odborného odhadu odhad užitné plochy domu činí 210,00 m2. Vstup do domu nebyl zajištěn.

Pozemek parc. č. 238 představuje pozemek zahrady o velikosti 322 m2, který je umístěn naproti rodinnému domu a s rodinným domem netvoří jeden funkční celek. Zahrada je mírně svažitá. Pozemek je celý oplocen pletivovým plotem, z jedné části je podepřen zděnou podezdívkou. Pozemky parc. č. 4171 o velikosti 2301 m2 a pozemek par.č. 4173 o velikosti 319 m2 umístěné severně od zastavěné části obce se nachází mezi pozemky trvalého travního porostu. Předmětné pozemky jsou porostlé keři, několika stromy a náletovými dřevinami.
Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Prosetín 61, Adresa, Prosetín, Kraj Vysočina, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace