Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 skladovacího areálu, k.ú. Kutná Hora

Do začátku dražby zbývá: 23 dnů 19 hodin 24 minut

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 911/20-053
Nejnižší podání 1.773.334 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajStředočeský kraj
OkresKutná Hora
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 911/20-053
Začátek dražby22.02.2022 10:00
Konec dražby22.02.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání1.773.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.660.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota500.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0091120
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ½ pozemků, vedených katastrálním úřadem jako zastavěná plocha a nádvoří, o celkové ploše 11 690 m2, nacházejících se v katastrálním území Kutná Hora, obec Kutná Hora. Pozemky jsou zastavěny stavbami nebo se jedná o pozemky v jednotném funkčním celku se zastavěnými pozemky předmětnými stavbami. Pozemky v jednotném funkčním celku jsou buď volné plochy, nebo se jedná o zpevněné plochy.

Popis budov

Kantýna disponuje jedním nadzemním podlažím a jedním podzemním podlažím.

Obrobna je jednolodní halou o třech traktech. V části Obrobny jsou 3 NP kanceláří apod. s podkrovím, trakt je také částečně podsklepen.

Svařovna-kompresorovna je nepodsklepená jednopodlažní hala. Ze severní světové strany navazuje přístavek, z jihu objekt kompresorovny a z východní světové strany ocelový přístřešek.

Sklad materiálu je nepodsklepená dvoulodní hala. Svislá nosná konstrukce objektu je kovová. 

Vrátnice je nepodsklepený jednopodlažní objekt o dvou místnostech.

Svislá nosná konstrukce objektu je zděná. Nášlapná vrstva podlah je standardního provedení.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

  • Od 11.02.2022 12:00 do

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno chůze a jízdy 2559/10 a 2559/5, povinnost k parcele 2559/1, na základě rozsudku soudu o zřízení věcného břemene Okresního soudu v Kutné Hoře 3C-89/2007-261 dle geom. plánu č. 2946-1112/2010 ze dne 7.12.2012 s právní mocí ke dni 2.3.2014.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hlouška, Část obce, Kutná Hora, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace