Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5710/38030, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Klíčany, okr. Praha východ

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 8398/09-205
Nejnižší podání 30.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 10

Nejvyšší podání

904bf387
40.999 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
904bf387 40.999 Kč 8.2.2022 10:40:17.615435
ba6b780d 39.999 Kč 8.2.2022 10:37:46.076526
911a225d 38.777 Kč 8.2.2022 10:36:38.149083
ba6b780d 37.777 Kč 8.2.2022 10:36:12.765196
911a225d 36.333 Kč 8.2.2022 10:34:40.766372
904bf387 35.333 Kč 8.2.2022 10:34:24.750925
911a225d 34.333 Kč 8.2.2022 10:32:41.592469
ba6b780d 33.333 Kč 8.2.2022 10:31:08.954938
911a225d 31.000 Kč 8.2.2022 10:30:06.159950
904bf387 30.000 Kč 8.2.2022 10:27:19.211010

KrajStředočeský kraj
OkresPraha-východ
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 8398/09-205
Začátek dražby08.02.2022 10:00
Konec dražby08.02.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání30.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)45.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0839809
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitou věcí je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 5710/38030 na pozemku parc. č. St. 138 (zastavěná plocha a nádvoří), na pozemku stojí stavba: Klíčany, č.p. 17, (byt. dům, LV 205) v kat. území Klíčany, obec Klíčany, okres Praha-východ, zapsáno na LV 162, stavba č.p. 17 není součástí ocenění ani dražby. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha o výměře 2 289 m2. Na pozemku parc. č. St. 138 se nachází zděný dům č.p. 17, který není předmětem ocenění.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

U Bytovek 17, Adresa, Klíčany, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.