Byt o velikosti 3+1 v obci Pohořelice

Upuštěná

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 29/2021
Nejnižší podání 3.016.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ZRUŠENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyUpuštěná
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 29/2021
Začátek dražby16.03.2022 10:30
Konec dražby16.03.2022 11:00

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání3.016.000 Kč
Cena předmětu dražby3.770.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol292021
Specifický symbolRČ nebo IČ
 1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
 2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

 • Bytová jednotka č. 171/4 zapsaná na listu vlastnictví č. 3162, vlastnictví jednotky vymezené podle občanského zákoníku, podíl na společných částech nemovitosti 7740/30040,

   

  Vymezeno v:

  Pozemek parc. č. 1646 o výměře 476 m2, vedeném jako zastavěná plocha a nádvoří,

  Součástí je stavba: Pohořelice, č.p. 171, bytový dům,

  pozemek a stavba jsou zapsané na listu vlastnictví č. 3161,

   

jak jsou výše uvedené nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Brno-venkov, v katastrálním území Pohořelice nad Jihlavou, v obci Pohořelice, okres Brno-venkov.


Bytová jednotka č. 171/4 je umístěná v bytovém domě č. p. 171 vč. spoluvlastnického podílu id. 7740/30040 na společných částech domu a na pozemku parc. č. 1646 včetně příslušenství, vše evidováno v katastrálním území Pohořelice nad Jihlavou, obec Pohořelice.

Jedná se o bytový dům se dvěma nadzemními podlažími a jedním podlažím podzemním. Bytový dům obsahuje celkem 4 bytové jednotky. Oceňovaná jednotka je umístěna ve 2.NP. Dispozičně je řešena jako 3+1 (předsíň, kuchyně, 3x pokoj, koupelna, chodba, spíž).

 

Oceňované nemovitosti jsou v rámci města Pohořelice situovány při ulici Brněnská – páteřní komunikaci, vedoucí do centra města. Ulice je značně frekventovaná s vysokým počtem projíždějících vozidel. Okolní zástavba je tvořena převážně rodinnými a bytovými domy, doplněnými o komerční objekty a objekty občanské vybavenosti. Bytový dm je situován v blízkosti řeky Jihlavy. Dle CAP – průvodce pro zjištění nebezpečí výskytu povodně se bytový dům s oceňovanou jednotkou nachází v území zóny 2, tedy zóny s nízkým nebezpečím výskytu povodně/záplavy. Nejbližší autobusová zastávka se nachází ve vzdálenosti 150 m. Centrum města je od oceňovaných nemovitých věcí vzdáleno přibližně 400 m.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 2.3.2022 v 11:00 hodin
2. termín dne 8.3.2022 v 15:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje před bytovým domem č.p. 171 (Brněnská 171, 691 23 Pohořelice), stavba stojí na pozemku parc. č. 1646 zapsaném na listu vlastnictví č. 3161, jak jsou tyto nemovité věci zapsány na listu vlastnictví č. 3162 (byt) a listu vlastnictví č. 3161 (stavba a pozemek), v katastrálním území Pohořelice nad Jihlavou, v obci Pohořelice, okres Brno-venkov.
Informace: úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Věcná břemena

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení distribuční soustavy spočívající v uložení kabelového vedení NN včetně pojistkové a rozpojovací skříně NN a v umístění venkovního vedení NN dle článku II. smlouvy a GP 1542-29/2008. Oprávnění pro: EG.D, a.s., IČ: 28085400, se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno. Povinnost k: Jednotka: 171/4. Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 10.07.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 13.08.2008 (dražbou nezanikne).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Brněnská 171, Adresa, Pohořelice, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.