Bývalý hraniční přechod Mníšek v Krušných horách

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 006
Nejnižší podání 16.900.000 Kč
Minimální příhoz 50.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajÚstecký kraj
OkresMost
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražby006
Začátek dražby01.03.2022 13:45
Konec dražby01.03.2022 14:15

Dražebník

Ústecký kraj,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Kontaktní osoba

Vladislava Zeilerová
telefon: +420 475 657 411,
zeilerova.v@kr-ustecky.cz


Nejnižší podání16.900.000 Kč
Cena předmětu dražby16.793.000 Kč
Minimální výše příhozu50.000 Kč
Dražební jistota1.690.000 Kč
Bankovní účet dražebníkaviz dražební vyhláška
Variabilní symbol442006
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis


Jedná se o volně stojící budovu stojící na parcele č. st. 76 o výměře 816 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří.  Na této parcele je též okapový chodník o šíře 60 cm a u obou štítů (západní a východní) a u jižní podélné strany budovy se nachází chodník se zpevněným povrchem o šířce 140 cm. Dům je dvoupodlažní, nepodsklepený s vnitřním dvouramenným ocelovým schodištěm se zábradlím. Střecha je sedlová, ale s mírným spádem (5%), krov dřevěný, Nosná konstrukce je ocelová žárově zinkovaná, s vestavbou jednotlivých obytných buněk, které měly být užívány dle dostupné projektové dokumentace jako kanceláře, šatny, sklad – archiv a potřebné sociální zařízení. Celkem se jedná o 40 obytných buněk s rozdělením do podlaží, 20 obytných buněk v každém podlaží. Celá stavba svým dispozičním řešením je rozdělena do tří sekcí, obsahující 2 podlaží. Levá sekce obsahuje 20 buněk v prvním a ve druhém podlaží s průběžnou chodbou uprostřed, prostřední sekce obsahuje ocelové schodiště a pravou sekci, která je zrcadlově stejná jako sekce levá. Již uvedená chodba je provedena jako spojnice od levého štítu budovy až k pravému štítu budovy (mimo prostoru v prostřední sekci – v prostoru dvouramenného schodiště). Všechny tři sekce jsou zastřešeny jednou již uvedenou sedlovou střechou o spádu 5 %. Přístup do jednotlivých podlaží je vždy z prostřední sekce, která obsahuje schodiště. Vytápění lokální, se zdrojem elektro.

Garáž je přízemní, nepodsklepená, bez podkroví, opláštění plechové s tepelnou izolací, bez zvláštního vybavení, ale s montážní jámou, vytápění elektro , vjezdová vrata sekční s elektro pohonem, v případě nouze s pohonem ručním. Přírodní osvětlení okny. Příjezd do garáže z venkovního prostoru je přes parcelu č.p. 442/2, která je se zpevněným živičným povrchem, která je v evidenci KN evidována jako ostatní komunikace.

Čísla účtů pro složení dražební jistoty a úhradu ceny dosažené vydražením naleznete v dražební vyhlášce.

V případě složení dražební jistoty na účet dražebníka je lhůta nejpozději do 25. 2. 2022. 


Termín prohlídky

  • Od 08.02.2022 10:00 do 08.02.2022 10:30
  • Od 15.02.2022 10:00 do 15.02.2022 10:30

Ohledně prohlídky kontaktujte: Zdeněk Šedivý, mobil: +420 739 063 921


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Nájemní smlouva - viz dražební vyhláška.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Mníšek 232, Adresa, Nová Ves v Horách - Mníšek, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.