Budovy garáží s pozemky v Mostě - Velebudicích

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 004
Nejnižší podání 4.475.004 Kč
Minimální příhoz 24.200 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 4
Počet podání 20

Nejvyšší podání

a3f08e0f
6.218.604 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
a3f08e0f 6.218.604 Kč 1.3.2022 12:55:51.318032
2fef42a5 6.018.604 Kč 1.3.2022 12:55:24.821512
a3f08e0f 5.994.404 Kč 1.3.2022 12:54:23.007666
2fef42a5 5.794.404 Kč 1.3.2022 12:54:01.862893
a3f08e0f 5.694.404 Kč 1.3.2022 12:50:51.171853
2fef42a5 5.494.404 Kč 1.3.2022 12:50:14.691200
a3f08e0f 5.394.404 Kč 1.3.2022 12:49:46.743168
2fef42a5 5.194.404 Kč 1.3.2022 12:48:45.205835
a3f08e0f 5.144.404 Kč 1.3.2022 12:47:15.379555
2fef42a5 4.944.404 Kč 1.3.2022 12:42:43.619620
09aae4a7 4.920.204 Kč 1.3.2022 12:42:24.707316
2fef42a5 4.896.004 Kč 1.3.2022 12:40:55.839357
a3f08e0f 4.871.804 Kč 1.3.2022 12:40:50.297664
2fef42a5 4.771.804 Kč 1.3.2022 12:40:26.292202
a3f08e0f 4.747.604 Kč 1.3.2022 12:40:12.187798
2fef42a5 4.647.604 Kč 1.3.2022 12:39:45.094130
a3f08e0f 4.623.404 Kč 1.3.2022 12:39:21.329824
2fef42a5 4.523.404 Kč 1.3.2022 12:38:42.571030
a3f08e0f 4.499.204 Kč 1.3.2022 12:38:20.175412
2fef42a5 4.475.004 Kč 1.3.2022 12:15:18.726462

KrajÚstecký kraj
OkresMost
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražby004
Začátek dražby01.03.2022 12:15
Konec dražby01.03.2022 12:45

Dražebník

Ústecký kraj,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Kontaktní osoba

Vladislava Zeilerová
telefon: +420 475 657 411,
zeilerova.v@kr-ustecky.cz


Nejnižší podání4.475.004 Kč
Cena předmětu dražby3.698.350 Kč
Minimální výše příhozu24.200 Kč
Dražební jistota369.835 Kč
Bankovní účet dražebníkaviz dražební vyhláška
Variabilní symbol442004
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

<

Jedná o samostatně stojící objekty garáží se zázemím.

Most je město s veškerým základním a vyšším vybavením. Současný počet obyvatel dle Lexikonu měst a obcí je 66 034. Je významným průmyslovým městem. Vlastní oceňované nemovitosti jsou na výhodném místě pro účely, pro které byl objekt původně zbudován. Jsou lokalizovány v jižním cípu města, na východním okraji části města. Jsou součástí většího střeženého areálu.

Budova garáží na st. 162

Nepodsklepená jednopodlažní budova s plochou střechou obdélníkového půdorysu. Budova rozdělena do 14 boxů, pouze některé odděleny zděnou příčkou. 14 vjezdových kovových vrat.  Základy betonové, obvodové zdivo zděné. Venkovní i vnitřní úpravy z části poškozené, vápenné štukové. Střecha z betonových překladů. Dveře nejsou, okna jednoduchá. Přívod el. energie. Celkový technický stav zhoršený.

Budova na st. 163

Nepodsklepená jednopodlažní budova s plochou střechou neumožňující zbudovaní podkroví. Základy betonové, obvodové zdivo zděné. Venkovní i vnitřní úpravy z větší části poškozené. Okna, dveře nejsou, podlaha různých charakterů. Budova využívaná ke skladování. Celkový technický stav zhoršený.

Budova na st. 164

Nepodsklepená jednopodlažní budova se sklonitou střechou neumožňující zbudovaní podkroví. Základy betonové, obvodové zdivo zděné. Venkovní i vnitřní úpravy z větší části poškozené. Okna, dveře nejsou, poničená podlaha, veškeré vybavení – přívody el. energie, soc. zařízení – chybí nebo zcela zničené. Celkový technický stav velmi špatný, nutné urychlené rekonstrukce.

Pozemky oceněny dle cenové mapy Mostu.

Dražebník upozorňuje na problematiku týkající se dodávek elektrické energie k předmětu dražby. 

Dodávky elektrické energie budou vydražiteli dodávány a fakturovány prostřednictvím Střední školy technické, Most, příspěvkové organizace, IČO: 00125423, jejímž zřizovatelem je dražebník, nejdéle však do 31. 12. 2024, avšak za podmínky, že se vydražitel zříká všech záruk za správné fungování těchto dodávek, které mohou být s ohledem na současný technický stav trafostanic velmi nestabilní. Jinými slovy, dražebník tímto zcela vylučuje odpovědnost za jakoukoliv škodu, která by vydražiteli v souvislosti s výše uvedeným mohla vzniknout v důsledku výpadků elektrické energie či špatného technického stavu elektrického vedení v předmětu dražby.


Číslo účtu pro složení dražební jistoty naleznete v dražební vyhlášce.

V případě složení dražební jistoty na účet dražebníka je lhůta nejpozději do 25. 2. 2022. 

Nejnižší podání a minimální příhoz je navýšen o DPH v zákonné výši.

Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit na základě faktury (daňového dokladu) vystavené dražebníkem se splatností do 30 dnů ode dne vystavení faktury  (složená dražební jistota a její příslušenství se vydražiteli započítává na cenu dosaženou vydražením).


Termín prohlídky

  • Od 08.02.2022 11:30 do 08.02.2022 12:00
  • Od 15.02.2022 11:30 do 15.02.2022 12:00

Ohledně prohlídky kontaktujte: Zdeněk Šedivý, mobil: +420 739 063 921


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Nájemní smlouvy a věcná břemena - viz dražební vyhláška.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Velebudice, Most, Most

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.