Zámek v Liběšicích u Litoměřic

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 002
Nejnižší podání 19.900.000 Kč
Minimální příhoz 50.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 3
Počet podání 58

Nejvyšší podání

a0a702da
27.070.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
a0a702da 27.070.000 Kč 1.3.2022 11:34:37.857655
f2dc6a72 26.570.000 Kč 1.3.2022 11:34:26.544096
a0a702da 26.520.000 Kč 1.3.2022 11:34:21.241636
f2dc6a72 26.470.000 Kč 1.3.2022 11:34:13.393708
a0a702da 26.420.000 Kč 1.3.2022 11:34:01.020575
f2dc6a72 26.370.000 Kč 1.3.2022 11:33:54.253561
a0a702da 26.320.000 Kč 1.3.2022 11:33:40.178824
f2dc6a72 25.820.000 Kč 1.3.2022 11:33:29.057756
a0a702da 25.770.000 Kč 1.3.2022 11:33:24.690132
f2dc6a72 25.720.000 Kč 1.3.2022 11:33:20.240272
a0a702da 25.670.000 Kč 1.3.2022 11:33:15.546566
f2dc6a72 25.620.000 Kč 1.3.2022 11:33:12.111551
a0a702da 25.570.000 Kč 1.3.2022 11:33:07.202351
f2dc6a72 25.520.000 Kč 1.3.2022 11:33:03.267807
a0a702da 25.470.000 Kč 1.3.2022 11:32:58.899627
f2dc6a72 25.420.000 Kč 1.3.2022 11:32:49.643380
a0a702da 25.370.000 Kč 1.3.2022 11:32:44.858930
f2dc6a72 25.320.000 Kč 1.3.2022 11:32:39.726725
a0a702da 25.270.000 Kč 1.3.2022 11:32:23.602926
f2dc6a72 25.220.000 Kč 1.3.2022 11:32:18.505441
a0a702da 25.170.000 Kč 1.3.2022 11:32:12.315745
f2dc6a72 25.120.000 Kč 1.3.2022 11:31:41.755298
a0a702da 25.070.000 Kč 1.3.2022 11:31:30.101766
f2dc6a72 24.370.000 Kč 1.3.2022 11:30:03.691846
a0a702da 24.320.000 Kč 1.3.2022 11:25:05.062680
f2dc6a72 23.820.000 Kč 1.3.2022 11:24:30.117058
a0a702da 23.770.000 Kč 1.3.2022 11:19:36.111794
f2dc6a72 23.720.000 Kč 1.3.2022 11:19:32.810276
a0a702da 23.670.000 Kč 1.3.2022 11:19:26.695799
f2dc6a72 23.620.000 Kč 1.3.2022 11:19:21.129266
a0a702da 23.570.000 Kč 1.3.2022 11:19:14.880088
f2dc6a72 23.520.000 Kč 1.3.2022 11:19:11.368119
a0a702da 23.470.000 Kč 1.3.2022 11:19:04.864762
f2dc6a72 23.420.000 Kč 1.3.2022 11:19:00.320427
a0a702da 23.370.000 Kč 1.3.2022 11:18:51.897098
f2dc6a72 23.320.000 Kč 1.3.2022 11:18:38.658145
a0a702da 23.270.000 Kč 1.3.2022 11:18:30.201171
f2dc6a72 22.770.000 Kč 1.3.2022 11:17:26.150039
a0a702da 22.720.000 Kč 1.3.2022 11:17:19.850004
f2dc6a72 22.220.000 Kč 1.3.2022 11:16:23.039711
a0a702da 22.170.000 Kč 1.3.2022 11:16:15.266603
f2dc6a72 21.670.000 Kč 1.3.2022 11:14:10.756994
a0a702da 21.620.000 Kč 1.3.2022 11:14:03.404913
f2dc6a72 21.120.000 Kč 1.3.2022 11:13:25.190471
a0a702da 21.070.000 Kč 1.3.2022 11:13:18.762413
f2dc6a72 21.020.000 Kč 1.3.2022 11:13:09.673210
a0a702da 20.970.000 Kč 1.3.2022 11:12:55.594473
f2dc6a72 20.920.000 Kč 1.3.2022 11:12:46.775978
a0a702da 20.870.000 Kč 1.3.2022 11:12:39.131392
f2dc6a72 20.370.000 Kč 1.3.2022 11:12:25.526770
a0a702da 20.320.000 Kč 1.3.2022 11:12:14.323420
f2dc6a72 20.270.000 Kč 1.3.2022 11:12:07.280939
a0a702da 20.220.000 Kč 1.3.2022 11:11:59.652125
f2dc6a72 20.170.000 Kč 1.3.2022 11:11:41.458469
a0a702da 20.120.000 Kč 1.3.2022 11:11:01.516432
f2dc6a72 20.000.000 Kč 1.3.2022 11:10:13.731762
a0a702da 19.950.000 Kč 1.3.2022 10:46:03.798962
f2dc6a72 19.900.000 Kč 1.3.2022 10:45:28.345701

KrajÚstecký kraj
OkresLitoměřice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražby002
Začátek dražby01.03.2022 10:45
Konec dražby01.03.2022 11:15

Dražebník

Ústecký kraj,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Kontaktní osoba

Vladislava Zeilerová
telefon: +420 475 657 411,
zeilerova.v@kr-ustecky.cz


Nejnižší podání19.900.000 Kč
Cena předmětu dražby21.410.710 Kč
Minimální výše příhozu50.000 Kč
Dražební jistota1.990.000 Kč
Bankovní účet dražebníkaviz dražební vyhláška
Variabilní symbol442002
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis


Soubor dražených budov vznikal postupně, s časem se vyvíjelo i jeho využití. Hlavní budovou je bývalý barokní zámek, který je významnou památkou obce Liběšice na Litoměřicku v Ústeckém kraji. Jezuité nechali v letech 1738-1752 vybudovat barokní zámecké sídlo, které vzniklo zřejmě podle projektu K.I.Dienzenhorefa. Po zrušení řádu v roce 1773 vlastnil zámek náboženský a studijní fond. V roce 1838 koupil panství Ferdinand Lobkovic a v roce 1871 textilní velkoprůmyslník Josef Schroll, který upravil rezidenci na pohodlný zámek.

Budova č. p. 1

Jedná se o hlavní budovu, kterou je původně barokní zámek z 1. poloviny 18. století ve své základní konstrukci nenarušený. V moderní době v exteriéru a hlavně interiéru maximálně upravený a přizpůsobený aktuálnímu účelu a tím byl donedávna ústav pro mentálně postižené.

Objekt je v zásadě trojkřídlý objekt tvaru „U“, střední křídlo je na severu, východní křídlo je poloviční délky, nádvoří je tak pootevřené. Na jihu je stavba uzavřená patrovým křídlem s věží a hodinami. Má pět podlaží, jedno podzemní, čtyři nadzemní a nízkou půdu. Čtvrté nadzemní podlaží, podkroví, je mansardové. Základy jsou kamenné, nosné zdivo obvodové i vnitřní je kamenné a smíšené. Nosný systém celé budovy je však z moderního pohledu docela specifický, jedná se spíše o sloupový či pilířový nosný systém. Jednotlivé pilíře jsou svázány obloukovými (valenými) klenbami. Zastropení místností je provedeno klenbami kulovými, chodby, které vedou při vnitřním obvodu objektu, jakési ambity, a schodišťové prostory jsou zastropeny povětšinou klenbami křížovými. Střecha je mansardová nosné konstrukce dřevěného krovu. Podkroví (mansarda) je opatřena okenními vikýři po vnějším i vnitřním obvodu. Krytina je skládaná z keramických tašek na laťování. Vnější fasáda (po vnějším obvodu budovy) je poškozena. Je opatřena mnoha štukovými prvky: podlaží jsou členěna římsami, okna jsou opatřena šambránami, některá frontony a nadokenními římsičkami. Klempířské prvky jsou funkční (žlaby, svody, parapety, oplechování střechy a říms). Skrz západní křídlo je vjezd či spíš průjezd na nádvoří. Tato brána je zvnějšku lemována klasicizujícími sloupy na úrovni okapové hrany ukončené tympanonem. Z průjezdu vedou vchody (levý a pravý) do západního křídla potažmo do celého objektu. Vstupní vrata jsou masivní dřevěná letitá dvoukřídlá opatřená vstupní brankou s nadsvětlíkem. Vrata na opačném konci průjezdu jsou obdobná. Vnitřní fasáda (fasáda na nádvoří) je obecně poškozena více než vnější. Dobrý stav je na západním křídle. Severní křídlo je přibližně ve stejném stavu jako fasáda obvodová. Štukatérské prvky jsou poškozeny zvětráváním a lze je plnohodnotně vyspravit. Nyní jsou žlaby a svody funkční a k přímému kontaktu s vodou již nedochází. Parapety jsou staré a nevzhledné, avšak funkční. V západním koutě nádvoří je vybudována výtahová šachta. Výtah je plně funkční. Schodiště jsou dvě, hlavní je ve východním rohu objektu, druhé je v západním křídle na jeho konci. Jižní křídlo, které půdorys částečně uzavírá je jednopodlažní. Uprostřed tohoto křídla je průjezd na nádvoří. Vnější i vnitřní vrata jsou obdobná jako u západního průjezdu. Do jižního křídla vedou doleva i doprava vstupy se schodištěm. Fasáda tohoto křídla je plně renovována včetně štukatérských i klempířských prvků. Střecha tohoto křídla je terasou ohraničenou balustrádou. Terasa je dlážděná. Uprostřed z ní vystupuje věž s hodinami a s cibulovou střechou s měděnou krytinou. Objekt je v dobrém technickém stavu.

Budova č. p. 96 na st. 69/2

Tento objekt je patrový užitný dům protáhlého obdélníkového půdorysu umístěný ve středu pomocných objektů. Garáže. Technické místnosti. V zásadě se jedná o tři trakty. K hlavní budově byla přistavěna z východu nejprve část se dvěma garážemi, dále bylo navázáno jednou garáží. Štíty jsou orientovány západ-východ. Stavba je v dobrém technickém stavu.

Budova č. p. 97 na st. 69/1

Tento objekt je obdélníkového půdorysu s dvěma částmi tento půdorys přesahující. Na severní delší straně je při západním rohu obdélníková loď. Na východní stěně je přistavěna zadní loď, jedná se totiž o bývalou renesanční kapli. Přední a zadní štít je opatřen barokními štíty s barokizujícími ozdobnými prvky. Slouží jako obytná stavba s několika byty. Je dvoupodlažní. Půda je přestavěna na mansardu s bytovou jednotkou. Schodiště je v západní části objektu. Je pravotočivé dvouramenné s mezipodestou. Hlavní vchody jsou dva, první je ze západní strany, druhý je z jižní strany, vede k němu krátké schodiště. Objekt je v dobrém technickém stavu.

Jiná stavba bez čp/če na st. 51

Jedná se o zděný objekt obdélníkového půdorysu. Nachází se u hlavního vjezdu do areálu a slouží jako příbytek bezpečnostní službě. Objekt je ve velmi dobrém technickém stavu.

Stavba bez čp/če na st. 63/1

Severní přístavek skleníku je renovovaný a slouží jako zahradnický sklad. 

Jiná stavba bez čp/če na st. 67/1

Tento objekt je přízemní jednobytový rodinný dům téměř čtvercového půdorysu umístěný ve středu mimoparkové části areálu. 

Stavba bez čp/če na st. 200

Tento objekt je přízemní dřevěný montovaný dům protáhlého obdélníkového půdorysu umístěný v severozápadní části areálu. Sloužil jako škola. Stavba je v dobrém technickém stavu.

Jiná stavba bez čp/če na st. 352

Obdélníková jednopodlažní zděná budova v severní části areálu. Účel objektu je sklad. Stavba je zdánlivě v dobrém stavu. Jihovýchodní roh budovy je utržený od obvodového zdiva a částečně zhroucený.

Skleník

Objekt je památkově chráněný secesní skleník. Stavba je v dezolátním stavu.

Dražené nemovitosti tvoří jednotný oplocený celek. Vedle hlavní budovy jde především o sedm dalších objektů včetně garáží a zázemí skleníku, pozemky, porosty a venkovní úpravy.


Čísla účtů pro složení dražební jistoty a úhradu ceny dosažené vydražením naleznete v dražební vyhlášce.

V případě složení dražební jistoty na účet dražebníka je lhůta nejpozději do 25. 2. 2022. 


Termín prohlídky

  • Od 09.02.2022 11:00 do 09.02.2022 12:00
  • Od 16.02.2022 11:00 do 16.02.2022 12:00

Ohledně prohlídky kontaktujte: Zdeněk Šedivý, mobil: +420 739 063 921


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena - viz dražební vyhláška.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Liběšice 1, Adresa, Liběšice, okres Litoměřice, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.