Bývalý hraniční přechod Rumburk - Horní Jindřichov

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 001
Nejnižší podání 34.642.000 Kč
Minimální příhoz 50.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajÚstecký kraj
OkresDěčín
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražby001
Začátek dražby01.03.2022 10:00
Konec dražby01.03.2022 10:30

Dražebník

Ústecký kraj,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Kontaktní osoba

Vladislava Zeilerová
telefon: +420 475 657 411,
zeilerova.v@kr-ustecky.cz


Nejnižší podání34.642.000 Kč
Cena předmětu dražby34.000.000 Kč
Minimální výše příhozu50.000 Kč
Dražební jistota3.464.200 Kč
Bankovní účet dražebníkaviz dražební vyhláška
Variabilní symbol442001
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis


Jedná se o areál objektů a venkovních úprav v Horním Jindřichově. V dobách minulých sloužil jako celnice s pasovou kontrolou na Německých hranicích s kompletním zázemím. Areál není oplocený. Středem areálu vede komunikace, která není ve vlastnictví Ústeckého kraje.  

Provozní objekt čp. 134 na ppč. 1143/64 

Jedná se o zděný samostatně stojící objekt. Základy jsou betonové. Svislé nosné konstrukce tvoří nosné sendvičové panely a dřevěné nosné sloupy podpírající ocelové překlady. Vodorovné nosné konstrukce tvoří nosné stropní sendvičové panely.  Dřevěné nosné sloupy jsou obloženy SDK. Nosná konstrukce sedlové střechy je tvořena dřevěnými vazníky. Schodiště jsou dvě - ocelová schodnicová. Střešní krytina je z TiZn plechů. Ve stěnových panelech je tepelná izolace z minerálních vláken. Oplechování je z TiZn plechů. Podlahy jsou keramické a se zátěžovými koberci. Okna jsou plastová zdvojená. Vstupní dveře jsou plastové s bezpečnostním sklem. Okna do místností pro zadržené jsou hliníková s drátosklem a tepelně izolačním sklem. Topení je ÚT převážně podlahové. Střešní krytina je plechová. 

Dispozice:

1. NP - schodiště, chodba, výslechy prohlídky, vrácené osoby, zadržené osoby, vyšetřovatelská služba, služebna 1, sklad, služebna 2, technická místnost, zbraně, referent vedoucího skupiny, předsíň, WC, předsíň, 2 místnosti pro zadržené, 2 místnosti s přepážkami, odbavovací hala, pokladna, zádveří, místnost s přepážkami, chodba, zádveří, místnost s přepážkami, chodba, zádveří, WC imobilní, WC ženy, WC muži, úklid, vedoucí odbavení, sklad zadržených věcí, chodba, schodiště, diskrétní místnost, strojovna topení a TUV, rozvaděče

2. NP - schodiště, chodba, šatna muži, šatna ženy, umývárna ženy, WC ženy, denní místnost, umývárna muži, WC muži, předsíň WC muži, chodba, sklad, telefonní ústředna, sklad, úschovna, sklad, sklad, zasedací místnost, kancelář, chodba, přednosta, zástupce přednosty, kancelář, schodiště, úklid.

Objekt v době prohlídky sloužil jako ubytovna.  

Kotec pro psy na ppč. 1143/67 bez čp. a če. 

Jedná se o samostatně stojící dřevostavbu, která je přízemní, nepodsklepená. Je situována za kontrolní halou. Má pultovou střechu s živičnou krytinou. Podlahy jsou betonové. Obvodové stěny jsou obité prkny. Dispozice: 4 kotce, sklad a krytá veranda. Dveře jsou dřevěné. Okna jsou dřevěná jednoduchá. V přední straně kotců je armovací síť. V době prohlídky byla nahrazena prkny. Elektro chybí. Vodovod a kanalizace jsou k dispozici. Ve skladu je umyvadlo. V době prohlídky sloužil objekt jako sklad. 

Provozní objekt čp. 138 na ppč. 1143/58

Jedná se o zděný samostatně stojící objekt. Základy jsou betonové. Svislé nosné konstrukce tvoří nosné sendvičové panely a dřevěné nosné sloupy podpírající ocelové překlady. Vodorovné nosné konstrukce tvoří nosné stropní sendvičové panely.  Dřevěné nosné sloupy jsou obloženy SDK. Nosná konstrukce sedlové střechy je tvořena dřevěnými vazníky. Schodiště jsou dvě - ocelová schodnicová. Střešní krytina je z TiZn plechů. Ve stěnových panelech je tepelná izolace z minerálních vláken. Oplechování je z TiZn plechů. Podlahy jsou keramické a se zátěžovými koberci. Okna jsou plastová zdvojená. Vstupní dveře jsou plastové s bezpečnostním sklem. Okna do místností pro zadržené jsou hliníková s drátosklem a tepelně izolačním sklem.

Dispozice:

1. NP - schodiště, chodba, výslechy prohlídky, vrácené osoby, zadržené osoby, vyšetřovatelská služba, služebna 1, sklad, služebna 2, technická místnost, zbraně, referent vedoucího skupiny, předsíň, WC, předsíň, 2 místnosti pro zadržené, 2 místnosti s přepážkami, odbavovací hala, pokladna, zádveří, místnost s přepážkami, chodba, zádveří, místnost s přepážkami, chodba, zádveří, WC imobilní, WC ženy, WC muži, úklid, vedoucí odbavení, sklad zadržených věcí, chodba, schodiště, diskrétní místnost, strojovna topení a TUV, rozvaděče

2. NP - schodiště, chodba, šatna muži, šatna ženy, umývárna ženy, WC ženy, denní místnost, umývárna muži, WC muži, předsíň WC muži, chodba, sklad, telefonní ústředna, sklad, úschovna, sklad, sklad, zasedací místnost, kancelář, chodba, přednosta, zástupce přednosty, kancelář, schodiště, úklid.   

Kontrola bez čp. a če na parcele ppč. 1143/62 a 1143/63

Jedná se o přízemní dva objekty se samostatným přestřešením na ocelových sloupech. Střešní krytina plechová - chybí. Oplechování TiZn-chybí. Střecha u objektů je ocel. konstrukce s dřevěnou výplní s živičnou krytinou. Vnitřní omítky jsou štukové, podlahy jsou keramické. Okna jsou plastové s dvojsklem. Topení lokální el. akumulační. Vstup je přes ocelové venkovní schodiště. Oba objekty mají zděnou podezdívku. Oba jsou silně poškozené nefunkční, neužívatelné. Jsou situovány na vjezdu do areálu ze směru od SRN.

Koncová kontrola bez čp. a če. na ppč. 1143/65

Jedná se o samostatně stojící zděný objekt s přestřešením na ocelových sloupech. Je po provedené celkové rekonstrukci. Objekt je cihlový s živičnou krytinou. Okna jsou plastová zdvojená. Dveře jsou plastové prosklené. Podlahy jsou keramické. Omítky jsou vápenné. Fasáda je zateplená. Topení je el. akumulační. Součástí jsou prohlídkové ocelové venkovní schody s rampou. Přestřešení je s ocel. krytinou.  

Kontrolní hala bez čp. a če. na ppč. 1143/66

Jedná se o samostatně stojící zděnou halu pro kontrolu nákl. automobilů. Je situována uprostřed areálu. Je přízemní nepodsklepená. Střecha je pultová a plochá s plechovou krytinou. Vnitřní omítky jsou vápenné. Fasáda je zateplená. Podlahy jsou betonové a s dlažbou. Vrata jsou zasouvací s el. ovládáním. Zdrojem TUV je el. průtokový ohřívač. Součástí nemovitosti je montážní jáma o rozměrech 17,62*0,90 m. Další součástí je nůžková zvedací plošina o rozměrech 3,00*4,00 m. Jsou zavedeny inž. sítě. Původní dispozice: kontrolní hala, odbavovací pult, sklad ČR, sklad SRN, kancelář, WC, garáž+NZ.

Kontrola na výjezdu s váhou bez čp. a če. na ppč. 1143/56 a 1143/57 

Jedná se o samostatně stojící zděný objekt s přestřešením. Původní dispozice: kancelář, WC, předsíň. Je ve stavu s nutnou rekonstrukcí. Střešní krytina na přestřešení chybí. Fasáda je opadaná. Okna jsou plastová zdvojená. Vstup je po venkovních ocel. schodech. Podlaha je z ker. dlažby. Je zavedeno elektro, vodovod a kanalizace. Vytápění je el. přímotopy. Objekt je v neužívatelném stavu. Součástí je venkovní váha, pravděpodobně nefunkční, delší dobu neužívaná.  

Garáž bez čp. a če. na ppč. 1143/59

Jedná se o samostatný objekt, který dříve sloužil jako kontrola osobních aut. Není podsklepený a má 1. NP. Střecha je plochá se živičnou krytinou. Fasáda je zateplená, vnitřní omítky jsou vápenné. Podlaha je betonová. Je zde montážní jáma 1,50*6,75*1,40 m. Okna jsou plastová s dvojsklem. Vrata jsou zasouvací. Topení je el. akumulační. Oplechování je z TiZn plechů. Hromosvod je osazen. Objekt je po celkové rekonstrukci. 

Objekt fotokontroly bez čp. a če. na pozemku ppč. 1143/60

Jedná se o samostatný objekt, který sloužil jako fotokontrola. V současné době slouží jako kanceláře se zázemím. Je přestřešen ocel. konstrukcí. Dispozice: 3 kanceláře, zádveří, WC, umývací kout. Střecha je plochá s trapézovými plechy. Fasáda je zateplená. Omítky jsou vápenné. Okna jsou plastová. Dveře jsou plastové. Podlahy jsou z keramických dlažeb. Topení je el. přímotopy. Jsou zavedeny inž. sítě. Schody na podestu jsou ocelové.  Část zděného objektu je mimo přestřešení.  

Kontrola bez čp. a če. na ppč. 1143/61

Jedná se o samostatně stojící zděný objekt s přestřešením na ocelových sloupech. Je udržovaný. Objekt je cihlový se živičnou krytinou. Okna jsou plastová zdvojená. Dveře jsou plastové prosklené. Podlahy jsou keramické. Omítky jsou vápenné. Fasáda je zateplená. Topení je el. akumulační. Součástí jsou prohlídkové ocelové venkovní schody s prohlídkovou rampou. Přestřešení je s ocel. krytinou.  

Mostová váha bez čp. a če na ppč. 1143/57

Jedná se o mostní váhu u domku s označ. V1. tp. Tenzona pro velké a nadměrné náklady. Nelze určit, zda je váha funkční. Dle sdělení výrobce je životnost váhy při běžném provozu 10 roků a pořizovací cena je mezi 500 000-700 000,- Kč. Váha je, dle sdělení, delší dobu nevyužívaná.  

Pozemky

Jedná se o rovinné pozemkové parcely. Přístupy na komunikace jsou bez závad. Jsou napojeny nebo napojitelné na inž. sítě. Nejsou oplocené. Jsou bez trvalých porostů. Jsou situovány na hranici s Německem. 


Čísla účtů pro složení dražební jistoty a úhradu ceny dosažené vydražením naleznete v dražební vyhlášce.

V případě složení dražební jistoty na účet dražebníka je lhůta nejpozději do 25. 2. 2022. 


Termín prohlídky

  • Od 10.02.2022 10:00 do 10.02.2022 11:00
  • Od 17.02.2022 10:00 do 17.02.2022 11:00

Ohledně prohlídky kontaktujte: Zdeněk Šedivý, mobil: +420 739 063 921


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Nájemní smlouvy - viz dražební vyhláška.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Rumburk 2-Horní Jindřichov, Rumburk, Děčín

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.