1/2 bytu 2+1 v obci Kuřim, okres Brno-venkov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 46135/13-207
Nejnižší podání 1.036.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 10
Počet podání 55

Nejvyšší podání

5ffca004
2.000.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
5ffca004 2.000.000 Kč 12.5.2022 14:32:56.624029
2eb21d4e 1.951.000 Kč 12.5.2022 14:28:23.655868
5ffca004 1.950.000 Kč 12.5.2022 14:27:27.887821
2eb21d4e 1.931.000 Kč 12.5.2022 14:23:00.724342
5ffca004 1.930.000 Kč 12.5.2022 14:22:49.127236
2eb21d4e 1.921.000 Kč 12.5.2022 14:22:17.101128
5ffca004 1.920.000 Kč 12.5.2022 14:21:33.602281
2eb21d4e 1.916.000 Kč 12.5.2022 14:18:53.500769
5ffca004 1.915.000 Kč 12.5.2022 14:14:01.958064
2eb21d4e 1.911.000 Kč 12.5.2022 14:09:32.629703
5ffca004 1.910.000 Kč 12.5.2022 14:04:39.683308
2eb21d4e 1.903.000 Kč 12.5.2022 13:59:41.476787
5ffca004 1.902.000 Kč 12.5.2022 13:54:53.337194
2eb21d4e 1.901.000 Kč 12.5.2022 13:54:07.154046
5ffca004 1.900.000 Kč 12.5.2022 13:49:20.576382
2eb21d4e 1.891.000 Kč 12.5.2022 13:47:53.241932
5ffca004 1.890.000 Kč 12.5.2022 13:43:09.345385
2eb21d4e 1.887.000 Kč 12.5.2022 13:42:34.473227
5ffca004 1.886.000 Kč 12.5.2022 13:37:47.168381
2eb21d4e 1.885.000 Kč 12.5.2022 13:37:37.697901
5ffca004 1.884.000 Kč 12.5.2022 13:32:55.670503
2eb21d4e 1.883.000 Kč 12.5.2022 13:29:46.553196
5ffca004 1.882.000 Kč 12.5.2022 13:29:38.227852
2eb21d4e 1.881.000 Kč 12.5.2022 13:29:15.236648
5ffca004 1.880.000 Kč 12.5.2022 13:29:09.457387
2eb21d4e 1.871.000 Kč 12.5.2022 13:28:42.391247
5ffca004 1.870.000 Kč 12.5.2022 13:28:32.463889
2eb21d4e 1.861.000 Kč 12.5.2022 13:27:57.950888
5ffca004 1.860.000 Kč 12.5.2022 13:27:48.816379
2eb21d4e 1.852.000 Kč 12.5.2022 13:27:27.776665
5ffca004 1.851.000 Kč 12.5.2022 13:27:09.166965
2eb21d4e 1.850.000 Kč 12.5.2022 13:26:43.777598
5ffca004 1.809.000 Kč 12.5.2022 13:26:12.595117
2eb21d4e 1.808.000 Kč 12.5.2022 13:18:09.579705
bccc3440 1.708.000 Kč 12.5.2022 13:17:55.911014
2eb21d4e 1.707.000 Kč 12.5.2022 13:17:26.173405
bccc3440 1.607.000 Kč 12.5.2022 13:17:09.953442
2eb21d4e 1.606.000 Kč 12.5.2022 13:17:01.158461
bccc3440 1.506.000 Kč 12.5.2022 13:16:43.144597
2eb21d4e 1.505.000 Kč 12.5.2022 13:14:16.007803
5ffca004 1.405.000 Kč 12.5.2022 13:13:41.532468
2eb21d4e 1.404.000 Kč 12.5.2022 13:13:28.170719
5ffca004 1.304.000 Kč 12.5.2022 13:12:26.980100
bccc3440 1.303.000 Kč 12.5.2022 13:11:35.340324
5dd3c960 1.302.000 Kč 12.5.2022 13:11:23.352448
2eb21d4e 1.301.000 Kč 12.5.2022 13:08:43.243058
5dd3c960 1.201.000 Kč 12.5.2022 13:08:18.008020
2eb21d4e 1.200.000 Kč 12.5.2022 13:07:59.036894
b168b142 1.100.000 Kč 12.5.2022 13:07:34.795750
5ffca004 1.050.000 Kč 12.5.2022 13:06:37.680115
5dd3c960 1.040.000 Kč 12.5.2022 13:05:07.162603
b168b142 1.039.000 Kč 12.5.2022 13:04:47.127030
5ffca004 1.038.000 Kč 12.5.2022 13:01:24.890056
b168b142 1.037.000 Kč 12.5.2022 13:00:25.199422
fc243089 1.036.000 Kč 12.5.2022 13:00:10.079923

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 46135/13-207
Začátek dražby12.05.2022 13:00
Konec dražby12.05.2022 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.036.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.554.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1346135207
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům zděné konstrukce se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 3 nadzemní podlaží a podkroví, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 23 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je valbová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody, komíny, vikýře, střešní okna a bleskosvod. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená. Stavebně-technický stav objektu je průměrný. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 876/5 se nachází v budově č.p. 876 ve 2. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, spíže, komory, sklepa, předsíně, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. Vnitřní dveře bytu jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. Podlahy jsou pokryté koberci a keramickou dlažbou. Obklady jsou keramické. Byt je v původním stavu, určen k modernizaci.

Dispoziční řešení jednotky je uvedeno na str. 9 znaleckého posudku. Užitná plocha jednotky je 59,90 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.  Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 1827 stojí bytový dům s č.p. 876, 877. Pozemek je obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 401 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1822/1 ve vlastnickém právu města Kuřim.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jungmannova 876/30, Adresa, Kuřim, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.