Zemědělský pozemek v k.ú. Brušperk, okr. Frýdek-Místek

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX30518/21
Nejnižší podání 76.667 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 10
Počet podání 14

Nejvyšší podání

a2cc907a
115.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
a2cc907a 115.667 Kč 15.6.2022 14:01:40.442483
3a01912b 112.667 Kč 15.6.2022 13:58:50.033474
a2cc907a 109.667 Kč 15.6.2022 13:52:46.249835
3a01912b 106.667 Kč 15.6.2022 13:34:44.442397
10b321f1 103.667 Kč 15.6.2022 13:16:28.010116
f383f73e 100.667 Kč 15.6.2022 13:09:52.885624
3a01912b 97.667 Kč 15.6.2022 13:08:45.826827
f383f73e 94.667 Kč 15.6.2022 13:07:33.236910
e623a21c 91.667 Kč 15.6.2022 13:07:21.121369
f383f73e 88.667 Kč 15.6.2022 13:06:19.596033
e623a21c 85.667 Kč 15.6.2022 13:04:31.960664
3a01912b 82.667 Kč 15.6.2022 13:04:07.201291
e623a21c 79.667 Kč 15.6.2022 13:01:45.861262
f383f73e 76.667 Kč 15.6.2022 13:00:51.308608

KrajMoravskoslezský kraj
OkresFrýdek-Místek
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX30518/21
Začátek dražby15.06.2022 13:00
Konec dražby15.06.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání76.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)115.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1103051821
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 4060 - orná půda, v k.ú. Brušperk, obec Brušperk, okres Frýdek-Místek, který je situován v jihovýchodní části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 4056 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Brušperk, K náměstí 22, 739 44 Brušperk. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

203EX30518/21, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Brušperk, Frýdek-Místek

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.