Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 rodinného domu, k.ú. Horní Ročov, okr. Louny

Do začátku dražby zbývá: 14 dnů 4 hodiny 44 minut 42 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 1887/20-039
Nejnižší podání 374.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajÚstecký kraj
OkresLouny
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 1887/20-039
Začátek dražby12.07.2022 10:00
Konec dražby12.07.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání374.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)561.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0188720
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o řadový, krajní, nepodsklepený, částečně patrový rodinný dům č.p. 132 Ročov s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající dobré údržbě. Budova je obývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Vchodové dveře do budovy jsou plastové částečně prosklené. Okna domu jsou plastová. Okna jsou opatřena parapety. Fasáda budovy je zateplená pokrytá barevným nátěrem. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je zděné. Nemovitá věc je přístupná z místní komunikace s chodníkem.

 

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit. Dražený podíl představuje id. 1/4 na nemovité věci. 


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

  • Od 08.07.2022 16:00 do

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na listu vlastnictví dražené nemovité věci zapsané věcné břemeno užívání ve prospěch Škuthanové Věry, naposledy bytem Samota ÚSP 224, 27033 Jesenice, nar. 22. 12 1940, zaniklo úmrtím osoby z věcného břemene oprávněné, tzn. zaniklo dnem 23. 7. 2015. Upozorňujeme, že ohledně draženého pozemku parc č. 601/25 je na listu vlastnictví zapsáno Oznámení Státního pozemkového úřadu o zahájení pozemkových úprav Krajského pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, zn.: SPU-374148/2020 ze dne 12.10.2020. Vyjádření Státního pozemkového úřadu ze dne 3. 6. 2022 k zahájeným pozemkovým úpravám je dále připojeno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Ročov 132, Adresa, Ročov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.