Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 orné půdy, k.ú. Ivančice, okr. Brno - venkov

Do začátku dražby zbývá: 14 dnů 1 hodina 1 minuta 4 sekundy

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 1817/11-131
Nejnižší podání 24.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 1817/11-131
Začátek dražby30.08.2022 10:00
Konec dražby30.08.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání24.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)36.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol00181711
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Pozemky se nacházejí na severním okraji zastavěné části města Ivančice. Jedná se o soubor sousedících pozemků tvaru úzkého pásu. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a vodní plocha o výměře 1 352 m2. Pozemky jsou na jižní straně ohraničené zpevněnou komunikací a nacházejí se v lánu. Na pozemku parc. č. 1200/211 se nacházejí listnaté porosty. V době oceňování byly rovinné pozemky převážně využívané a udržované. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 3126/28, který je ve vlastnictví města Ivančice.

 

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha změn na plochu dopravní infrastruktury silniční v zastavitelné ploše a částečně plocha vodní a vodohospodářské.


Dražba je nařízena toliko pro spoluvlastnický podíl odpovídající velikosti id. 1/4 na nemovité věci.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Ivančice, Město, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.