Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/5 louky a ostatní plochy, k.ú. Česká Rybná u Žamberka

Do začátku dražby zbývá: 21 dnů 1 hodina 21 minut 49 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 7071/13-145
Nejnižší podání 36.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajPardubický kraj
OkresChrudim
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 7071/13-145
Začátek dražby06.09.2022 10:00
Konec dražby06.09.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání36.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)54.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0707113
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

 pozemky parc. č. 711/1, parc. č. 713/1 a parc. č. 729/3 se nacházejí cca 200 a 1 400 m západně od okraje zastavěné části obce Česká Rybná. Jedná se o nesousedící pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha a trvalý travní porost o výměře 17 198 m2. Pozemky jsou na severní a jižní straně ohraničené lesními porosty a nacházejí se v lánu. Pozemek parc. č. 729/3 je na západní straně ohraničený nezpevněnou cestou. Pozemky jsou svažité k jihovýchodní straně a k západní straně. V době oceňování byly pozemky udržované. K pozemku parc. č. 729/3 vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 729/5, který je ve vlastnictví pana Štěpána Valacha. Dražený podíl představuje velikost id. 1/5 na nemovité věci.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Česká Rybná 73, Adresa, Česká Rybná, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.