Chalupa v obci Bezděkov pod Třemšínem, okr. Příbram

Do začátku dražby zbývá: 23 dnů 4 hodiny 26 minut 31 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 EX 6058/21-91
Nejnižší podání 636.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajStředočeský kraj
OkresPříbram
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby206 EX 6058/21-91
Začátek dražby08.09.2022 13:00
Konec dražby08.09.2022 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 720 977 569,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání636.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)955.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota60.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4356373359/0800
Variabilní symbol2106058091
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná nemovitost leží mimo zastavěnou část obce v kraji louky. Nemovitost spadá do ochranného pásma Přírodní památky Rožmitál pod Třemšínem, což jsou drobné vodní plochy s chráněnými čolky, žábami a travinami a navazujícím smrkovo – borovým lesem. Nemovitost je bez příjezdu, přístup je možný přes louky ve vlastnictví třetích osob (LV297), smluvní věcné břemeno v Katastru nemovitostí zapsáno není. Chalupa je napojena na elektřinu a obecní vodovod.

Stavba bývala dříve drůbežárnou, která byla později přestavěna na rekreační objekt. Chalupa je přízemní s asymetrickou sedlovou střechou krytou vlnitými eternitovými šablonami. Svislé konstrukce jsou zděné, vnější omítky vápenocementové, dřevěná špaletová okna s meziokenními mřížemi, dřevěné vstupní dveře. Stavba má 2 nové komíny. Vnitřní uspořádání stavby se nepodařilo ověřit. Na obytné stavení navazuje dřevěná kůlna s pultovou střechou. Trvalý travní porost před chalupou sloužící jako dvorek není oplocen, z jižní strany je na okraji vysázena ochranná řada jehličnanů. Nemovitost údajně není několik let využívána.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Bezděkov pod Třemšínem ev. č. 11, Adresa, Bezděkov pod Třemšínem, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.