Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na rodinném domě, k.ú. Koštov, okr. Ústí nad Labem

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 9740/16-134
Nejnižší podání 691.334 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajÚstecký kraj
OkresÚstí nad Labem
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 9740/16-134
Začátek dražby14.09.2022 10:00
Konec dražby14.09.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání691.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.037.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0974016
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o samostatně stojící, podsklepený, přízemní rodinný dům s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová/pultová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody, vikýř a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou plastová. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

 

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

 

Na pozemku parc. č. 162 se nachází stavba rodinného domu č.p. 46. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 146 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 161, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 908 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené, travnaté, neudržované, středně svažité. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 149/1.

 

Na pozemku parc. č. 206 se nachází stavba bez čp/če. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 22 m2. Jedná se o zděnou garáž, vrata jsou dřevěná, na střeše je žlab a svod, IS - el. Dražený podíl představuje toliko velikost id. 1/2 na nemovité věci.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

  • Od 09.09.2022 16:00 do

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno chůze ze dne 15.7.1998, právní účinky vkladu ke dni 23.7.1998, oprávnění pro parc. č. 162, povinnost k parc. č. 163/1 a 163/2, na základě smlouvy o věcném břemeni V3 5644/1998.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Koštov 46, Adresa, Trmice - Koštov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.