Dražba podílu id. 1/4 garáže v Habartově, okr. Sokolov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 139EX 22042/11-166
Nejnižší podání 23.340 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 4

Nejvyšší podání

760f08fe
35.340 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
760f08fe 35.340 Kč 22.9.2022 13:54:17.714216
760f08fe 25.340 Kč 22.9.2022 13:36:28.365766
a3151689 24.340 Kč 22.9.2022 13:35:37.383293
760f08fe 23.340 Kč 22.9.2022 13:30:27.205620

KrajKarlovarský kraj
OkresSokolov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby139EX 22042/11-166
Začátek dražby22.09.2022 13:30
Konec dražby22.09.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Marcel Kubis, Mgr.
Masarykovo náměstí 4/44, 789 01 Zábřeh

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Waloszková
mobil: 725 927 656
drazby@exekucesumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání23.340 Kč
Výsledná cena (odhadní)35.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota3.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-5540710217/0100
Variabilní symbol112204211
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o přízemní, zděnou, nepodsklepenou garáž pod mírnou pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Habartov, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné a následně nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 99/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Města Habartov. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 4 m. Dle informací ČSÚ ve městě Habartov se nacházejí tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Jedná se o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo. Případná příslušenství nebyla z důvodu neposkytnutí součinnosti ze strany povinného zjištěna.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Habartov, Město, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.